EMEA Axalta in Motion Day...


Under den første Axalta in Motion Day kom ansatte fra EMEA-17 landene sammen for et felles mål - å skaffe maks 50 000 euro til veldedighet ved å ta så mange skritt som mulig på 24 timer. 250 trinn var lik 1 Euro, målet ble nådd, og pengene vil bli gitt i samsvar med våre retningslinjer for foretagets samfunnsansvar.

Axalta in Motion viste fantastisk ansattes engasjement i tillegg til å oppmuntre til ansattes aktivitet og heve selskapets ånd. helseinitiativ vi har tatt. En sunn, aktiv livsstil kombinert med motivasjon, engasjement og teamånd er akkurat det Axalta står for.