Pressekontakt


Axalta Coating Systems GmbH
Uferstrasse 90
4057 Basel
Schweiz

DA Public Relations Ltd
Karolina Davison

Axalta annoncerer ny ledelse divisionen for industrilakker


Philadelphia, Pennsylvania, USA – 15. maj, 2019 -- Axalta Coating Systems Ltd. (NYSE: AXTA) ("Axalta"), som er en førende, globalt lakvirksomhed, meddeler, at Michael Cash træder tilbage som Senior Vice President og President for Axaltas division for industrilakker, med virkning fra den 31. maj 2019, for at forfølge en mulighed uden for lakindustrien. Cash efterfølges af Rajeev Rao, der i øjeblikket fungerer som Axaltas Vice President, Global Powder and Business Development / Strategy, Industrial Coatings og David Heflin, der i øjeblikket fungerer som Axaltas Vice President for Global Industrial Coating Systems.

Rajeev Rao står fortsat for Axaltas pulverdivision, mens David Heflin forfremmes til Vice President Global Industrial Liquid Coatings, hvor han vil følge Axaltas generelle industrielle, coil- og trælakker samt energiløsnings-aktiviteter. Rao og Heflin vil i fællesskab lede Axaltas division for industrilakker, med direkte reference til Robert Bryant, Axaltas CEO.

Bryant udtaler: "Både Rajeev og Dave er erfarne ledere med stor erhvervserfaring og dyb forståelse af den strategiske retning og de fremtidige vækstmuligheder på tværs af vores division for industrilakker. Deres ledelse vil styrke vores forretning samt vores talentfulde teams yderligere og på en måde, der er i overensstemmelse med vores strategiske krav, der prioriterer mennesker, innovation, vækst og ydeevne. Jeg er overbevist om, at Rajeev og Dave vil sætte virksomheden og Axalta i stand til at skabe yderligere og vedvarende vækst. "

Han fortsætter: "Jeg vil også gerne takke Mike for hans store engagement i Axalta gennem de sidste seks år. Han har i den grad bidraget til at forme og vækste vores division for industrilakker, og jeg ønsker ham alt det bedste med hans kommende opgaver."

Om Axalta

Axalta er en førende global virksomhed, der udelukkende fokuserer på lakker og at give kunder innovative, farverige, smukke og bæredygtige løsninger. Lige fra mindre OEM-køretøjer, erhvervskøretøjer og reparationslakeringer til elektriske motorer, bygninger og rørledninger, er vores lakker designet til at forhindre korrosion, øge produktiviteten, og at få de materialer, vi dækker, til at holde længere. Takket være mere end 150 års erfaring inden for lakindustrien, fortsætter de 14.000 mennesker i Axalta med at finde nye måder at servicere vores mere end 100.000 kunder i 130 lande bedre og bedre på hver eneste dag med de fineste lakker, påføringsystemer og teknologier. Få mere at vide på axalta.dk og følg os @Axalta på Twitter og på LinkedIn.

 

Anvarsfraskrivelse mht. fremadrettede udtalelser

Denne offentliggørelse kan indeholde visse fremadrettede udsagn om Axalta. Alle disse udsagn er baseret på ledelsens forventninger samt estimater og antagelser, som er udarbejdet af ledelsen, der, selv om de opfattes som rimelige, i sagens natur er usikre. Disse udtalelser omfatter risici og usikkerheder, herunder, men ikke begrænset til, økonomiske, konkurrencemæssige, statslige og teknologiske faktorer, som er uden for Axaltas kontrol, samt risici og usikkerheder i forbindelse med en ændring i ledelse af Axaltas divisionen for Industrial Coatings, der kan påvirke virksomhedens forretning, branche, strategi, finansieringsaktiviteter eller faktiske resultater væsentligt. Se mere information om de potentielle faktorer, der kan påvirke Axaltas forretningsmæssige og finansielle resultater i afsnittene "Risikofaktorer" og "Ledelsens diskussion og analyse af finansiel situation og driftsresultater" i Axaltas seneste årsrapport i formular 10-K, samt i andre dokumenter, som vi har leveret eller indsendt til USA’s ’Securities and Exchange Commission’. Axalta påtager sig hverken ansvar eller forpligtelse mht. at opdatere eller revidere nogen af de fremadrettede udsagn, som er indeholdt heri, hverken som et resultat af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller på nogen anden måde.