Zasady Ochrony Prywatności


INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI W WITRYNIE INTERNETOWEJ ZGODNA Z RODO

 

Ostatnia modyfikacja: 25 maja 2018 r.

Zdaniem podmiotu Axalta (Axalta, my, nas) ważne jest, by rozumieli Państwo sposób gromadzenia, przechowywania, ujawniania i wykorzystywania przez Axalta informacji pozyskanych od osób odwiedzających naszą witrynę internetową, klientów i dostawców oraz ich dotyczących. Przestrzegamy postanowień niniejszej Informacji o ochronie prywatności zgodnej z RODO (Informacja) i naszej polityki dotyczącej plików cookie opublikowanej w tej witrynie internetowej w zakresie dotyczącym gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania przez nas danych osobowych i nieosobowych zgromadzonych za pośrednictwem witryny internetowej albo w toku działalności prowadzonej w innych miejscach w przypadkach, w których działamy jako administrator tych danych, a ich przetwarzanie podlega postanowieniom Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO). Niniejsza Informacja nie ma zastosowania do danych gromadzonych, przechowywanych, ujawnianych ani przekazywanych za pośrednictwem stron internetowych podmiotów zewnętrznych. Niniejsza Informacja może być okresowo aktualizowana.

Na potrzeby zachowania zgodności z przepisami obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych Axalta jest administratorem wszelkich danych osobowych zgromadzonych od Państwa za pośrednictwem witryny internetowej albo w inny sposób w celu nawiązania i rozwoju współpracy z Państwem. Na potrzeby niniejszej Informacji pojęcie dane osobowe oznacza wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej albo możliwej do zidentyfikowania osoby.

Spis treści

Dane, które gromadzimy automatycznie

Uzyskiwane od Państwa dane

Śledzenie aktywności w Internecie

Pliki cookie

Wykorzystywanie danych osobowych

Ujawnianie danych osobowych

Dzieci

Marketing

Bezpieczeństwo

Przechowywanie danych osobowych

Łącza zewnętrzne

Prawa przysługujące użytkownikom

Zmiany w niniejszej Informacji

Dane kontaktowe

Dane, które gromadzimy automatycznie

Gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową, nasz serwer automatycznie gromadzi określone informacje wygenerowane przez przeglądarkę albo urządzenie, które w pewnych przypadkach mogą stanowić dane osobowe, w tym w szczególności:

 • domenę;
 • adres IP;
 • datę, godzinę i czas trwania odwiedzin w witrynie;
 • rodzaj przeglądarki;
 • system operacyjny;
 • odwiedzane strony;
 • informacje od podmiotów zewnętrznych;
 • inne informacje dotyczące Państwa komputera albo urządzenia;
 • ruch w Internecie;
 • zachowania użytkownika (np. sposób interakcji z witryną internetową).

Nie wykorzystujemy tych automatycznie gromadzonych informacji w celu podjęcia próby ustalenia Państwa dokładnej tożsamości ani nie wiążemy ich z przekazanymi dobrowolnie informacjami określonymi poniżej.

Uzyskiwane od Państwa dane

By umożliwić uzyskanie dostępu do określonych części witryny internetowej albo korzystanie z nich, udostępnić wszystkie funkcje witryny internetowej albo w inny sposób nawiązać z nami współpracę albo dążyć do jej nawiązania mogą Państwo zostać poproszeni o przekazanie nam określonych danych osobowych w następujący sposób:

 • poprzez wypełnienie formularzy (na przykład formularza do kontaktu) w naszej witrynie internetowej albo podczas targów albo w innym miejscu, w którym prowadzimy działalność;
 • poprzez pobranie dokumentacji z naszej witryny internetowej;
 • poprzez subskrypcję newslettera albo innych wiadomości;
 • w ramach komunikacji telefonicznej, elektronicznej albo prowadzonej w inny sposób z wykorzystaniem naszych danych kontaktowych; albo
 • poprzez złożenie podania o pracę, praktyki albo staż za pośrednictwem naszej platformy rekrutacyjnej. W takim przypadku powinni Państwo również zapoznać się z określonymi informacjami o ochronie prywatności udostępnionymi podczas procesu rekrutacji.

Zazwyczaj przekazywane nam dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, powiązania służbowe, adres służbowy, numer telefonu oraz adres e-mail, a także wszelkie dane osobowe wymagane w celu udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania albo reklamacje. W przypadku ubiegania się o pracę, praktyki albo staż zostaną Państwo poproszeni o przekazanie określonych dodatkowych informacji, na przykład dotyczących wykształcenia, historii zatrudnienia i uprawnień do pracy zgodnie z odnośną informacją o ochronie prywatności przeznaczoną dla kandydatów do pracy.

Te dane osobowe są wymagane w celu zawarcia z Państwem umowy (na przykład w przypadku planowanego zawarcia umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług) albo w celu wykonywania umowy (na przykład w celu świadczenia zamówionych usług), w których to przypadkach nieprzekazanie jakichkolwiek informacji może skutkować brakiem możliwości świadczenia zamówionych usług albo dostarczenia zamówionych produktów, albo w celu rozpatrzenia podania o pracę.

Śledzenie aktywności w Internecie

Śledzenie aktywności w Internecie/Analiza

Wykorzystujemy oprogramowanie do śledzenia aktywności w Internecie i jej analizy w celu określenia częstotliwości korzystania z naszej witryny internetowej oraz liczby osób ją odwiedzających. W tym kontekście nie gromadzimy żadnych danych osobowych, na podstawie których moglibyśmy ustalić Państwa tożsamość. Przetwarzane będą jedynie adresy IP wykorzystywane przez Państwa, gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową. Dane te będą wykorzystywane w całej grupie w zagregowanej formie zbiorczej do celów statystycznych i dalszego udoskonalania naszych witryn internetowych.

Nasze oprogramowanie do śledzenia aktywności w Internecie i jej analizy jest obsługiwane przez usługodawcę zewnętrznego – Webtrekk GmbH, Berlin, Niemcy – na podstawie umowy zawartej z Axalta, LLC obowiązującej we wszystkich spółkach należących do Grupy Axalta.

Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec gromadzenia i wykorzystywania wyżej wymienionych informacji do celów statystycznych i dalszego udoskonalania naszych witryn internetowych w dowolnym momencie,

·         wyłączając ustawienia śledzenia użytkowników w swojej przeglądarce albo

·         korzystając z mechanizmu umożliwiającego rezygnację zapewnionego przez Webtrekk GmbH dostępnego tutaj.

Zakładki do mediów społecznościowych

Ta witryna internetowa zawiera wtyczki „AddThis”, które umożliwiają udostępnianie określonych treści witryny internetowej za pośrednictwem wielu mediów społecznościowych albo innych witryn internetowych. Usługa AddThis wykorzystuje Pliki cookie (patrz poniżej) i gromadzi określone informacje (np. czas korzystania z wtyczki AddThis albo preferencje językowe w przeglądarce), które są przetwarzane przez AddThis, LLC w Stanach Zjednoczonych. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych i informacji przez AddThis, LLC można znaleźć pod adresem www.addthis.com/privacy. Axalta nie gromadzi, nie przetwarza ani nie wykorzystuje tych informacji.

Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec gromadzenia i wykorzystywania wyżej wymienionych informacji przez AddThis, LLC, korzystając z mechanizmu umożliwiającego rezygnację dostępnego tutaj.

Inne dane osobowe

Inne dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu albo adres e-mail nie są gromadzone, chyba że w wyraźny sposób przekażą nam Państwo te dane, np. w związku z ankietą, przetwarzaniem złożonego przez Państwa zapytania, rejestracją w witrynie internetowej albo w związku z zamówieniem (patrz poniżej).

Pliki cookie

Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie.

W związku z pewnymi funkcjami określonymi powyżej w naszych witrynach internetowych wykorzystujemy wymienione poniżej pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki, które umożliwiają nam przechowywanie osobistych informacji dotyczących Państwa komputera albo innego urządzenia, które wykorzystują Państwo do uzyskania dostępu do naszej witryny internetowej. Pliki cookie umożliwiają na przykład określenie częstotliwości korzystania z naszej witryny internetowej oraz liczby osób ją odwiedzających, a także dostosowanie do Państwa naszych usług w taki sposób, by były dla Państwa jak najbardziej komfortowe w użyciu i wydajne.

„Plik cookie”

Imię i nazwisko

Cel

Analityczne pliki cookie

.webtrekk.com

System analityczny Axalta korzysta z plików cookie w celu gromadzenia informacji dotyczących aktywności osób odwiedzających witryny internetowe i korzystających z innych usług internetowych Axalta. Gromadzone dane są przekazywane Webtrekk – naszemu partnerowi ds. analizy – w celu przeprowadzenia analizy i sporządzania raportów. Axalta wykorzystuje te informacje w celu doskonalenia usług oferowanych jej użytkownikom. Dane są wykorzystywane tylko w formie zagregowanej. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.

Pliki cookie poprawiające wydajność

.axaltacs.com, .axalta.com, .standox.com, .spieshecker.com, .cromax.com

Te pliki cookie umożliwiają Axalta zapamiętanie Państwa wyborów takich jak język albo region, w którym się Państwo znajdują oraz udostępnienie ulepszonych, bardziej spersonalizowanych funkcji. Gromadzone przez te pliki cookie informacje mogą zostać zanonimizowane i nie mogą śledzić Państwa aktywności w innych witrynach internetowych.

Pliki cookie związane z funkcjami:

auth.axaltacs.com

Ten plik cookie jest niezbędny w celu zapewnienia podstawowych funkcji strony, takich jak zapamiętywanie statusu logowania i umożliwia automatyczne zalogowanie się do usługi Axalta po uprzedniej rejestracji.

Analityczne pliki cookie

.addthis.com

Ten plik cookie wykorzystywany jest w celu zagregowania danych, co umożliwia sporządzanie raportów dla witryn internetowych korzystających z usługi AddThis. AddThis dostarcza dane analityczne, by pomóc Axalta lepiej poznać osoby odwiedzające jej witrynę. AddThis wykorzystuje na przykład losowo wygenerowane identyfikatory przypisane do każdej przeglądarki internetowej w celu powiadomienia wydawcy witryny internetowej o liczbie osób udostępniających jej treści. Wykorzystywane są również zagregowane dane dotyczące przeglądania w celu powiadomienia wydawcy witryny internetowej o tym, czy osoby, które najczęściej udostępniają ich treści swoim znajomym są na przykład fanami sportu.

 

Zawartość pliku cookie ogranicza się do numeru identyfikacyjnego. Imię i nazwisko, adres IP albo inne informacje dotyczące Państwa prawdziwej tożsamości są gromadzone tylko w zakresie niezbędnym dla działania funkcyjnych plików cookie (tj. w związku z funkcją logowania).

Większość przeglądarek internetowych umożliwia w pewnym stopniu kontrolowanie większości plików cookie z poziomu ustawień przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji o plikach cookie, w tym informacji na temat tego, jak sprawdzić, jakie pliki cookie zostały utworzone, jak nimi zarządzać i jak je usuwać, należy odwiedzić witrynę www.aboutcookies.org albo www.allaboutcookies.org.

Wykorzystywanie danych osobowych

Poniżej omówiono cele, do których wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Dodatkowe szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych mogą zostać przekazane w osobnej informacji albo umowie.

Całość przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych jest uzasadniona „warunkiem” ich przetwarzania. Ponadto przetwarzanie wrażliwych danych osobowych (takich jak wyznanie i narodowość przekazane w ramach podania o pracę) zawsze jest wyraźnie uzasadnione. W większości przypadków obowiązują poniższe uzasadnienia przetwarzania danych:

 • przetwarzanie jest niezbędne celem realizacji zawartej z Państwem umowy albo podjęcia czynności, by zawrzeć z Państwem umowę na Państwa żądanie, na przykład w celu realizacji zamówienia, rozpatrzenia podania o pracę albo przekazania informacji dotyczących produktów na żądanie;
 • przetwarzanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego obejmującego prowadzenie dokumentacji księgowej albo w celu weryfikacji kryteriów kwalifikacyjnych do zatrudnienia;
 • posiadamy prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu, wobec których żadne Państwa interesy i prawa podstawowe nie mają charakteru nadrzędnego. Nasze prawnie uzasadnione interesy obejmują wykorzystanie danych dotyczących dostawców, klientów i użytkowników witryny internetowej w celu nawiązania i rozwoju naszej współpracy z nimi i z innymi osobami przy jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania ich danych osobowych do celów, które umożliwiają prowadzenie i rozwój naszej działalności; albo
 • wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych.

Wykorzystujemy gromadzone przez nas dane osobowe w celu:

 • nawiązania i rozwijania współpracy z Państwem i innymi osobami w sposób w pełni określony poniżej;
 • świadczenia Państwu wszelkich usług albo dostarczenia produktów zgodnie z zawartą umową;
 • administrowania i zarządzania realizacją zakupów albo umów sprzedaży zawartych z naszymi dostawcami i klientami;
 • zapewniania wsparcia posprzedażowego;
 • przetwarzania, oceny i realizacji określonych transakcji z wykorzystaniem witryny internetowej i w ujęciu bardziej ogólnym transakcji z wykorzystaniem produktów i usług Axalta;
 • zarządzania witryną internetową, jej oceny, obsługi, doskonalenia i rozwoju (w tym poprzez monitorowanie i analizę tendencji, dostępu do witryny internetowej i sposobu korzystania z niej do celów reklamowych i marketingowych);
 • ogólnej oceny, doskonalenia i rozwoju naszych produktów i usług;
 • dostosowywania naszej witryny internetowej do potrzeb użytkowników;
 • informowania o wydarzeniach, promocjach, witrynie internetowej oraz produktach i usługach Axalta;
 • przekazywania na Państwa żądanie dokumentacji albo informacji;
 • komunikacji z użytkownikami w celu udzielenia odpowiedzi na ich pytania albo reklamacje;
 • wspierania procesu rekrutacji, praktyk i stażu oraz zarządzania nim, w tym rozpatrywania wniosków i składania ofert;
 • przesyłania wiadomości marketingowych jeżeli jest to zgodne z prawem;
 • zapewniania ochrony i bezpieczeństwa witryny internetowej, informacji poufnych i zastrzeżonych Axalta oraz pracowników Axalta;
 • zarządzania oszustwami, ekspozycją na ryzyko, roszczeniami i innymi zobowiązaniami, w tym w szczególności naruszeniem postanowień naszych umów albo przepisów prawa lub regulacji, a także zapobiegania im i prowadzenia wobec nich postępowania wyjaśniającego;
 • udostępniania Państwa danych osobowych podmiotom zewnętrznym w związku z potencjalną albo faktyczną sprzedażą naszej spółki albo dowolnych składników majątku naszej spółki, albo jakiejkolwiek jednostki stowarzyszonej albo dowolnych składników majątku jakiejkolwiek jednostki stowarzyszonej, jeżeli przechowywane przez nas dane osobowe użytkowników stanowią jeden z przekazywanych składników majątku;

Axalta nie będzie sprzedawać ani wynajmować Państwa danych osobowych podmiotom zewnętrznym.

Ujawnianie danych osobowych

Należymy do globalnej grupy Axalta i okresowo będziemy musieli ujawniać Państwa dane osobowe naszym jednostkom stowarzyszonym w celach określonych powyżej. Możemy również zatrudnić zewnętrznych dostawców usług (którzy będą działać zgodnie z naszymi instrukcjami), by pomogli nam zapewniać Państwu informacje, produkty i usługi, prowadzić naszą działalność i nią zarządzać albo zarządzać naszymi produktami, usługami albo witryną internetową i udoskonalać je. Axalta może ujawniać Państwa dane osobowe tym jednostkom stowarzyszonym i podmiotom zewnętrznym w celu świadczenia usług, których świadczenie w imieniu Axalta zostało przez Axalta zlecone podmiotom zewnętrznym, z zastrzeżeniem odpowiednich ograniczeń umownych i zabezpieczeń, albo w przypadku, w którym naszym zdaniem jest to w uzasadniony sposób niezbędne w celu zapobieżenia szkodzie albo utracie, albo w którym naszym zdaniem ujawnienie danych umożliwi dalsze prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego niezgodnego z prawem działania albo jego podejrzenia.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przekazywane poza UE innym jednostkom stowarzyszonym Axalta albo usługodawcom zewnętrznym, podejmiemy działania w celu zapewnienia poziomu ochrony danych osobowych odpowiadającego poziomowi ochrony, który obowiązuje w UE, w tym poprzez zawarcie umowy dotyczącej przekazywania danych z wykorzystaniem zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych albo programów certyfikacji takich jak Tarcza Prywatności UE–USA. W przypadku przekazywania danych osobowych wśród jednostek stowarzyszonych Axalta wdrożyliśmy zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne. Wykaz wszystkich krajów, do których przekazujemy dane osobowe wraz z informacją, czy dany kraj uzyskał decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą zapewnienie przez ten kraj odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych znajduje się tutaj Wykaz krajów. Mają Państwo prawo do uzyskania szczegółowych informacji dotyczących mechanizmu, na mocy którego Państwa dane osobowe są przekazywane poza UE. Dane kontaktowe można znaleźć na dole tej strony.

Axalta zastrzega sobie prawo do ujawniania wszelkich przekazanych przez Państwa informacji, które nie są uznawane za dane osobowe albo nie podlegają ograniczeniom umownym w inny sposób.

Dzieci

Witryna internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 16 lat, a Axalta nie gromadzi, przechowuje, udostępnia ani nie wykorzystuje świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 lat. Użytkownicy poniżej 16 lat nie powinni przekazywać żadnych danych osobowych, nawet jeżeli zostaną o to poproszeni w witrynie internetowej. Użytkownicy poniżej 16 lat, którzy przekazali dane osobowe, powinni poprosić swojego rodzica albo opiekuna o zawiadomienie o tym Axalta, a Axalta usunie wszystkie takie dane osobowe.

Marketingowe i e-mail

Jeżeli jest to zgodne z prawem i z zastrzeżeniem Państwa zgody, jeżeli jest ona wymagana, możemy komunikować się z Państwem za pośrednictwem i e-mail w celu przekazania informacji o naszych produktach i usługach. W przypadku chęci rezygnacji z otrzymywania wiadomości marketingowych prosimy o skorzystanie z łącza do rezygnacji znajdującego się w naszych wiadomościach e-mail albo skontaktowanie się bezpośrednio z nami w inny sposób, a my zaprzestaniemy wysyłania takich wiadomości.

Bezpieczeństwo

Axalta dąży do zabezpieczenia i ochrony Państwa danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem albo ujawnieniem, nieupoważnionymi zmianami albo niezgodnym z prawem zniszczeniem albo przypadkową utratą i z tego powodu wdraża i utrzymuje określone uzasadnione procesy, systemy i technologie. Jednak przyjmują Państwo do wiadomości, że przekazywanie danych za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne ani pozbawione błędów oraz że wdrożone i obsługiwane przez Axalta procesy, systemy i technologie mogą zostać naruszone. Dlatego też nie możemy ponosić odpowiedzialności za nieupoważniony albo niezamierzony dostęp pozostający poza naszą kontrolą.

Przechowywanie Państwa Danych osobowych

Przestrzegamy ogólnej zasady, według której przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, by zrealizować cele, w jakich zostały one zgromadzone. Na ogół przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia, na przykład w celu prowadzenia rzetelnej dokumentacji Państwa stosunków z nami. Jednak w określonych okolicznościach możemy przechowywać dane osobowe przez inny wymagany okres, na przykład gdy będzie to od nas wymagane na mocy przepisów prawnych, podatkowych i rachunkowych, wskutek postępowania sądowego albo umocowania prawnego albo zgodnie z wymogami innego organu rządowego upoważnionego do złożenia takiego żądania.

W odniesieniu do działań marketingowych przechowujemy Państwa dane osobowe przez 12 miesięcy od daty ostatniego zamówienia usługi albo nawiązania przez Państwa kontaktu w inny sposób.

Łącza zewnętrzne

Witryna internetowa może zawierać łącza do witryn podmiotów zewnętrznych. Ponieważ Axalta nie kontroluje praktyk w zakresie prywatności tych witryn internetowych ani nie jest za nie odpowiedzialna, zachęcamy do zapoznania się z treścią polityk prywatności obowiązujących w tych witrynach podmiotów zewnętrznych. Niniejsza Informacja ma zastosowanie tylko w stosunku do danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem naszych witryn internetowych albo w toku prowadzenia naszej działalności.

Prawa przysługujące użytkownikom

Axalta będzie podejmować kroki zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w celu zachowania poprawności, kompletności i aktualności Państwa danych osobowych. Mają Państwo prawo do korygowania (czyli poprawiania) wszelkich nieadekwatnych, niekompletnych lub nieprawidłowych danych osobowych.

Mają Państwo także prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskać dodatkowe informacje na temat ich przetwarzania.

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto, w określonych okolicznościach, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych albo żądania ich usunięcia.

Od dnia 25 maja 2018 r. mają zastosowanie również poniższe prawa:

·                     Przenoszenie danych – w przypadkach, gdy podstawą prawną dla przetwarzania jest Państwa zgoda albo fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której są Państwo stroną, albo podjęcia na Państwa żądanie czynności przed zawarciem umowy, zaś dane osobowe są przetwarzane automatycznie, mają Państwo prawo do otrzymania wszystkich takich przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz żądania przekazania tych danych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

·                     Prawo do usunięcia danych – mają Państwo prawo żądać usunięcia Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach, takich jak cofnięcie zgody albo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania w oparciu o prawnie uzasadniony interes, o ile nie istnieją prawnie uzasadnione podstawy o charakterze nadrzędnym (patrz poniżej), albo jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.

·                     Prawo do ograniczenia przetwarzania – mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (tj. do zezwolenia wyłącznie na ich przechowywanie), w następujących przypadkach:

o   gdy podważają Państwo prawidłowość danych osobowych, dopóki nie podejmiemy wystarczających działań w celu ich poprawienia albo sprawdzenia ich prawidłowości;

o   gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, lecz nie chcą Państwo usuwać danych osobowych;

o   gdy nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, jednak Państwo potrzebują ich do ustalenia, dochodzenia albo obrony roszczeń; albo

o   gdy wnoszą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania, którego uzasadnieniem jest prawnie uzasadniony interes (patrz poniżej), w oczekiwaniu na sprawdzenie, czy mamy ważne podstawy prawne, aby kontynuować przetwarzanie danych.

Gdy Państwa dane osobowe są objęte ograniczeniem, będziemy je przetwarzać tylko za Państwa zgodą albo w celu ustalenia, dochodzenia, albo obrony roszczeń.

·         Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania, miejsca pracy albo miejsca popełnienia możliwego naruszenia, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące prawo. Wykaz organów nadzorczych ds. ochrony danych jest dostępny tutaj http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

·         Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym profilowania) w oparciu o prawnie uzasadniony interes – gdy podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu będziemy musieli zaprzestać przetwarzania, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania o charakterze nadrzędnym wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo musimy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia albo obrony roszczeń. W przypadkach, gdy podstawą dla przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, uważamy, że jesteśmy w stanie wykazać takie prawnie uzasadnione podstawy o charakterze nadrzędnym, jednak każdy przypadek będziemy rozstrzygać osobno.

·         Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec działań związanych z marketingiem bezpośrednim (w tym profilowania) – mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego, na przykład w przypadku wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych w celu zaproszenia Państwa na nasze wydarzenia promocyjne.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z jakichkolwiek przysługujących Państwu praw albo w przypadku jakichkolwiek pytań, albo reklamacji związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt w sposób określony w części „Dane kontaktowe” na dole strony.

Zmiany w niniejszej Informacji

Wszelkie zmiany albo aktualizacje wprowadzone w niniejszej Informacji zostaną z wyprzedzeniem opublikowane na tej stronie. W przypadku posiadania Państwa danych kontaktowych powiadomimy Państwa z wyprzedzeniem o wszelkich zmianach w niniejszej Informacji istotnych dla Państwa albo mających na Państwa ewentualny wpływ. W przypadku innych zmian prosimy o regularne sprawdzanie, czy niniejsza Informacja nie została zaktualizowana albo zmieniona.

Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą Informacją albo chęci wykonania jakichkolwiek przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt. Nasze ogólne dane kontaktowe można znaleźć poniżej na dole witryny internetowej.

Istnieje również możliwość skontaktowania się z naszym inspektorem ochrony danych, korzystając z następujących danych kontaktowych:

dpo-pl@axalta.com

Disable

Analityczne pliki cookie

System analityczny Axalta korzysta z plików cookie w celu gromadzenia informacji dotyczących aktywności osób odwiedzających witryny internetowe i korzystających z innych usług internetowych Axalta. Gromadzone dane są przekazywane Webtrekk – naszemu partnerowi ds. analizy – w celu przeprowadzenia analizy i sporządzania raportów. Axalta wykorzystuje te informacje w celu doskonalenia usług oferowanych jej użytkownikom. Dane są wykorzystywane tylko w formie zagregowanej. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.