โปรแกรมสะเต็มศึกษา


แนวคิดริเริ่มที่แอ็กซอลตาให้การสนับสนุนนั้นมุ่งส่งเสริมการศึกษาที่เน้นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM สะเต็ม) เป็นพิเศษ ทั้งนี้เรามีความภาคภูมิใจเป็นพิเศษในการสนับสนุนโรงเรียนและแนวคิดริเริ่มต่างๆ ทั่วโลกที่ให้การส่งเสริมสะเต็มศึกษาและเส้นทางอาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภายในบริษัทของเราเช่นเดียวกัน เราเชื่อว่าการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งผลักดันนวัตกรรมและแพลตฟอร์มการผลิตของเรา

Axalta All-Pro Teachers

แอ็กซอลตาให้การสนับสนุนโครงการ All-Pro Teachers ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปี 2015 ภายใต้ความร่วมมือกับสโมสรฟุตบอล Philadelphia Eagles โครงการแบบรายปีนี้มุ่งเชิดชูเกียรติแก่ครูผู้สอนวิชาด้านสะเต็มศึกษาตั้งแต่เกรด 6 ถึงเกรด 12 ผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการอุทิศตนเพื่อลูกศิษย์ สถาบัน และชุมชนของตน โดยจะมีการเสนอรายชื่อครูผู้มีคุณสมบัติภายในเขต Greater Philadelphia หรือพื้นที่บริเวณหุบเขา Delaware ซึ่งครอบคลุมพื้นที่สามรัฐในแถบนั้นในฤดูใบไม้ร่วงของทุกปี เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสำคัญนี้หรือร่วมเสนอรายชื่อครูด้านสะเต็มศึกษาในพื้นที่มลรัฐ Philadelphia ได้ โดยคลิก ที่นี่

การแข่งขันรถยนต์ระดับอุดมศึกษา

โครงการนี้ของแอ็กซอลตามีจุดเริ่มต้นในสหรัฐอเมริกา ก่อนจะขยายขอบเขตครอบคลุมไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของโลก โดยทีมแข่งรถ Formula SAE ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนด้านการเงินสำหรับใช้สร้างรถแข่งของตนเองเพื่อการเข้าร่วมในการแข่งขันรถยนต์ระดับอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงให้การสนับสนุนทีมนักศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ละตินอเมริกา และยุโรป ในการออกแบบรถยนต์สำหรับการแข่งขัน Formula SAE และรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ยังมีพนักงานของแอ็กซอลตา ซึ่งมีส่วนร่วมในฐานะผู้ฝึกสอน คณะกรรมการ และที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาผู้ลงแข่งขันทั้งแบบรายบุคคลและแบบเป็นทีมอีกด้วย

การมอบรางวัลผลงานการออกแบบ

รางวัล EyesOn Design เป็นรางวัลที่เรามอบเป็นประจำทุกปีในเมือง Detroit มลรัฐ Michigan ในช่วงที่มีการจัดมหกรรมยานยนต์ Detroit International Auto Show ทั้งนี้ EyesOn Design เป็นแนวคิดริเริ่มที่มุ่งระดมทุนจากอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านสายตาของ Detroit Institute of Ophthalmology ซึ่งเป็นสถาบันในสังกัดของ Henry Ford Health System โดยในแต่ละปี แอ็กซอลตาจะมอบรางวัล Axalta Innovative Use of Color, Graphics and Materials แก่นักออกแบบยานยนต์ที่สะท้อนแนวคิดด้านสะเต็มศึกษาได้อย่างเด่นชัดในงานมหกรรมยานยนต์ดังกล่าว

นอกจากนี้ แอ็กซอลตายังร่วมมือกับ DRIVE One ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ในเมือง Detroit ผู้ติดตั้งบูธสีพ่นรถยนต์ของแอ็กซอลตา ซึ่งมีการมอบรางวัลการฝึกอบรมแบบเน้นปฏิบัติด้านงานเคลือบสีรถยนต์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาในปี 2018 อีกด้วย โครงการภายใต้ความร่วมมือกับ DRIVE One ของเรามุ่งส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาด้านแนวคิดในการออกแบบ สร้างแบบจำลอง เลือกสี และวิศวกรรมยานยนต์โดยเฉพาะ

แนวคิดริเริ่มทั่วโลก

ในประเทศอินเดีย มูลนิธิ Akshaya Patra Foundation มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อสู้กับความอดอยากและภาวะขาดสารอาหารรวมถึงพัฒนาโปรแกรมการศึกษาให้กับเด็กกว่า 1.4 ล้านคนจากโรงเรียน 10,845 แห่งใน 10 รัฐของอินเดีย โดยเป็นโปรแกรมอาหารกลางวันแบบไม่แสวงหาผลกำไรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งทางแอ็กซอลตาได้ให้การสนับสนุนเพื่อช่วยในการเตรียมอาหารปรุงสดๆ แก่นักเรียนกว่า 550 คนในโรงเรียนภายในบริเวณโดยรอบศูนย์ปฏิบัติการของเราในหมู่บ้าน Savli รัฐคุชราต

Pardada Pardadi Education Society (PPES) มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีในเขตชนบทของอินเดียผ่านทางภารกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีเพื่อลดปัญหาความยากจนภายในภูมิภาค แอ็กซอลตาสนับสนุน PPES ผ่านทางโปรแกรมในบริเวณใกล้เคียงกับศูนย์ปฏิบัติการของเราในหมู่บ้าน Savli รัฐคุชราต ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มุ่งให้การศึกษาแก่เด็กผู้หญิงพร้อมทั้งโอกาสในการประกอบอาชีพแก่สตรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เพื่อให้สอดคล้องกับโปรแกรมเพื่อการศึกษาอย่างยั่งยืนของประเทศจีน เราจึงยังจัด Campus Talks โปรแกรมประจำปีสำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่สถาบันการศึกษาในท้องถิ่นเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาและแนวโน้มในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานเคลือบ
 

ทั้ง SWE (Society for Women Engineers), Serviam Girls School ในรัฐ Delaware และ Girls STEM and Leadership Camp ใกล้กับเมืองและรัฐ Philadelphia เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโปรแกรมที่แอ็กซอลตาให้การสนับสนุนเพื่อการพัฒนาและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องสำหรับเด็กสาวและผู้นำสตรีผู้เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษาผ่านทางแนวคิดริเริ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา

The Franklin Institute หนึ่งในศูนย์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าของสหรัฐอเมริกาแห่งนี้เป็นพันธมิตรของแอ็กซอลตามาหลายปี โดยทางเราได้เข้าร่วมแสดงศาสตร์แห่งสีในงาน Philadelphia Science Festival เป็นประจำทุกปี

แอ็กซอลตายังให้การสนับสนุนด้านการเงินสำหรับการซื้อและการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่แก่สถาบัน
Science Leadership Academy ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมปลายได้เรียนรู้สาขาวิชาด้านสะเต็มศึกษาอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมพร้อมในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอีกด้วย

แอ็กซอลตาร่วมมือกับ Philadelphia Eagles เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเคลื่อนไหวของเด็กทุพพลภาพด้วยการสร้างรถของเล่นแบบใช้มอเตอร์ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดย GoBabyGo!
องค์กรระดับโลกที่ใช้กระบวนการสร้างในการส่งเสริมการสร้างทีมผู้มีส่วนร่วมซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับเด็กๆ ผู้ขาดแคลน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดริเริ่มด้านสะเต็มศึกษาของเราได้ในรายงานด้านความยั่งยืนประจำปี 2016-2017