ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร


พันธมิตรมีความสำคัญต่อทุกสิ่งที่แอ็กซอลตาทำ รวมถึงการเป็นเพื่อนบ้านและพลเมืองบรรษัทที่ดี เราให้การสนับสนุนและความร่วมมือกับชุมชนต่างๆ ที่ลูกค้าและพนักงานของเราอาศัย ทำงาน และพักผ่อนหย่อนใจ ทั้งนี้เราให้ความสำคัญกับแนวคิดริเริ่มด้าน CSR เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา (STEM Education) อันประกอบด้วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรม CSR ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจระดับสากลของเรา

โปรแกรม CSR ของเรามีชื่อเรียกว่า Axalta Bright Futures ซึ่งมุ่งสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสะเต็มศึกษา การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนของเราอย่างแข็งขัน โปรแกรมของแอ็กซอลตาได้รับการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์โลกใบนี้ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น รวมถึงยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของเมืองและชุมชนที่พนักงานของเราอาศัย ทำงาน พักผ่อนหย่อนใจ และเลี้ยงดูครอบครัว