แอ็กซอลตาจัดสัมมนาสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบธุรกิจสีพ่นรถยนต์


                    คุณภัสสร อิริยาภิชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.พี. คาร์เพ้นท์ และบริษัท เอ เอ เอ็นโอ (กรุงเทพฯ) ในการเข้าร่วมสัมมนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเสริมศักยภาพให้แข็งแกร่งแก่ผู้ประกอบการในธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ ทั้งนี้ แอ็กซอลตา เล็งเห็นความสำคัญของการรายงานสถานการณ์ธุรกิจสีพ่นรถยนต์ ให้ความรู้ด้านเทคนิค แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ตอกย้ำศักยภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานระดับโลก ตลอดจนความรู้และทักษะจากวิทยากรผู้ชำนาญการ ณ บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

                    เนื้อหาการสัมมนาครั้งนี้ อาทิ รายงานสถานการณ์ธุรกิจสีพ่นรถยนต์ในประเทศไทย แนะนำผลิตภัณฑ์แบรนด์ โครแมกซ์ (Cromax) และแบรนด์เนสัน (nason) แนะนำการใช้งานเครื่องค้นหาสูตรสี สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Acquire EFX) ผลิตภัณฑ์กลุ่ม NON-PAINT แนะนำระบบบริหารจัดการสำหรับอู่พ่นซ่อมสีรถยนต์ (Paint Shop Management-PSM) การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในช่วงสถานการณ์ Covid-19 สาธิตการทำงานผลิตภัณฑ์ การเตรียมพื้นผิว การผสมสี การพ่นสี

                    งานสัมมนาจากแอ็กซอลตานี้ นอกจากเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ เทคนิค และนวัตกรรมใหม่ ๆ แล้ว ยังสะท้อนถึงอุตสาหกรรมอู่พ่นซ่อมรถยนต์หรือศูนย์บริการที่ยังคงมีความสำคัญ สอดคล้องกับปริมาณยอดสะสมรถยนต์ ตลอดจนยอดขายรถใหม่ของประเทศไทยที่มีมากขึ้นทุก ๆปี