โครงการไตรภาคี รุ่นที่ 9 ประจำปี 2565 ณ.วิทยาลัยการอาชีพนาแก จังหวัดนครพนม


     บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัยภาค 6 และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินความร่วมมือในการผลิตบุคลากรช่างซ่อมรถยนต์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนช่างซ่อมฝีมือในด้านการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ เพื่อให้เพียงพอและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมซ่อมบำรุง ถึงวันนี้คือ รุ่นที่ 9 ประจำปี 2565

     โดยจัดอบรมให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนาแก จ.นครพนม สาขาเทคนิคเครื่องกล ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 9 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของแอ็กซอลตา สร้างความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์โครแมกซ์ ตลอดจนทักษะช่างซ่อมสีรถยนต์ พร้อมผลิตบุคลากรสู่ตลาดอย่างมืออาชีพ ได้มาตรฐานสากล ขับเคลื่อนประสิทธิภาพสูงสุด ในทุกขั้นตอนงานซ่อมสี