National University of Singapore’s Formula Society of Automotive Engineers (FSAE) student racing team with the racing car painted with Axalta’s waterborne refinish coatings

แอ็กซอลตา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ สนับสนุนเยาวชนทีมแข่งรถฟอร์มูล่า คณะวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์


แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ ผู้นำระบบสีพ่นรถยนต์อันดับหนึ่งทั้งสีน้ำและสีฝุ่น ลงนามความร่วมมือกับทีมแข่งรถฟอร์มูล่า คณะวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ หรือการศึกษาแบบ STEM 

แอ็กซอลตามีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สีน้ำ อบรม ให้คำปรึกษา และบริการพ่นซ่อมสีรถแก่ทีม NUS Eco นักศึกษาระดับปริญญาตรี 16 คนที่ได้รับคัดเลือก โดยจะได้แข่งขันกับเยาวชนจากทั่วโลก โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมของแอ็กซอลตาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน

“เรามีความยินดีในความร่วมมือกับ NUS ด้วยการแบ่งปันนวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืนยังคนรุ่นต่อไป แอ็กซอลตาจะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการศึกษาของเยาวชน ทั้งมหาวิทยาลัยและแอ็กซอลตาลงทุนในด้านวิศวกรรมยานยนต์และมอบองค์ความรู้ที่จะช่วยให้นักศึกษาพัฒนาต่อไปในสายอาชีพ” โซเบอร์ เซทิ ประธานแอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ กล่าว

ศาตราจารย์ เซ คา เฮง ที่ปรึกษาทีม NUS กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่แอ็กซอลตาได้แบ่งปันข้อมูล
ประสบการณ์อย่างเจาะลึกในอุตสาหกรรม ในด้านเทคโนโลยีสีพ่นรถยนต์ งานฝีมือด้านสีแก่นักศึกษาในความร่วมมือครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้เรียบรู้การทำงานเป็นทีม นำความรู้เชิงทฤษฎีมาปฏิบัติจริงกับรถแข่งของตน แอ็กซอลตาช่วยผลักดันให้พวกเขาพัฒนาความสนใจในยานยนต์และวิศวกรรมเคมี”

ทีมช่างของแอ็กซอลตาจะตกแต่งสีรถแข่งด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนักศึกษาจะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ ตลอดจนเทคโนโลยีการพ่นสีรถยนต์ที่ก้าวล้ำและประโยชน์ในการใช้สีพ่นเคลือบที่คงทน

แอ็กซอลตายังแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกในการบรรยายให้กับนักศึกษาที่สนใจในอุตสาหกรรมพ่นสีรถยนต์
ให้ความรู้ในเรื่องการทำงานจริงในอนาคต การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัดพลังงาน ปกป้องสิ่งแวดล้อม และพัฒนาไปสู่การเกิดความยั่งยืน

แอ็กซอลตาสนับสนุนทีมแข่งรถฟอร์มูล่าทั่วสหรัฐอเมริกา อเมริกาใต้ ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการศึกษาแบบ STEM ผ่านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย แอ็กซอลตาผลักดันให้เยาวชนเห็นความสำคัญของอาชีพในอุตสาหกรรม เปิดโอกาสในการปฏิบัติจริง ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้แบบ STEM

เกี่ยวกับแอ็กซอลตา

แอ็กซอลตา เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ในธุรกิจสีเคลือบสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมแห่งสีสัน สูตรสีที่สวยงามคงทน พร้อมด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยานพาหนะที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ สีเพื่องานพ่นซ่อม อุปกรณ์ ส่วนประกอบที่เป็นไฟฟ้า อาคาร ท่อส่งน้ำ สีของแอ็กซอลตาทนทานต่อการกัดกร่อน เพิ่มประสิทธิภาพ ให้สีติดทนนาน ด้วยประสบการณ์กว่า 150 ปี ในอุตสาหกรรมสีเคลือบ  พนักงานกว่า 14,000 คน ตอบสนองกลุ่มลูกค้ากว่า 100,000 คน ดำเนินธุรกิจใน 130 ประเทศทั่วโลก แอ็กซอลตาพร้อมตอบสนองลูกค้าด้วยการนำเสนอเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ดีที่สุด ข้อมูลเพิ่มเติมที่ axalta.com Twitter @axalta และ LinkedIn