แอ็กซอลตา ต้อนรับกองพันซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบก เข้าเยี่ยมชม เพื่อศึกษาการพัฒนาปรับปรุงด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน มาตรฐานระดับโลก


                           บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระบบสีพ่นรถยนต์อันดับหนึ่ง ได้ให้การต้อนรับพันโท พีรนนท์ จันทรชาติ รองผู้บังคับกองพัน และคณะกองพันซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบก เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ และศึกษาการพัฒนาปรับปรุงด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน ตลอดจนเทคนิคการใช้สี และการพ่นเคลือบมาตรฐานระดับโลกจากแอ็กซอลตา พร้อมเข้าชมผลิตภัณฑ์โครแมกซ์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมของแอ็กซอลตาที่นอกเหนือจากสีสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์แล้ว ยังครอบคลุมยานพาหนะหลากหลายประเภท รวมถึงอุตสาหกรรมการบิน กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้แอ็กซอลตาและกองพันซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ถึงความสำคัญของสีและการใช้งานด้านอากาศยาน นับว่าเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นต่อไป