S8100 BLENDING THINNER


S8100 utflekkingsvæske er del av vårt kompakte Syrox lakksystem. Den er utviklet til utflekkingsarbeider med 2K topplakk. De funksjonelle og allsidige produktegenskapene gir et sikkert og kompatibel bruk i våre S5000 HS Top Clear og S5100 Air Dry Clear.

Produktfunksjoner

Artikelnummer

Produktnummer