Contact


Axalta Coating Systems GmbH
Uferstrasse 90
4057 Basel
Schweiz

DA Public Relations Ltd
Karolina Davison

Robert Bryant utsedd till Chief Executive Officer för Axalta

Sean Lannon utsedd till Chief Financial Officer


Philadelphia, Pennsylvania, USA – 19 december 2018 – Axalta Coating Systems Ltd. (NYSE: AXTA) tillkännagav i dag att dess styrelse med omedelbar verkan har utsett Robert Bryant till Chief Executive Officer på tillsvidarebasis. Han har fungerat som tillförordnad CEO sedan 2018. Robert Bryant valdes även in i Axaltas styrelse.

Charlie Shaver, Axaltas styrelseordförande, säger: ”De senaste två månaderna har Robert på ett smidigt sätt iträtt rollen som tillförordnad CEO och lett företaget under en krävande marknadssituation. Efter att ha haft ett nära samarbete med honom under de senaste sex åren har jag extremt stor tilltro till hans förmåga att leda Axalta på ett handlingskraftigt sätt som permanent CEO. Styrelsen och jag ser fram emot att se Axalta bygga vidare på sina framgångar och fortsätta blomstra under Roberts ledarskap.”

Robert Bryant säger: ”Jag uppskattar styrelsens förtroende och känner mig hedrad över att få fortsätta arbeta tillsammans med ett kompetent ledarteam och hängivna medarbetare för att bygga vidare på Axaltas välförtjänta rykte om god kundservice och innovation.”

Företaget tillkännagav även i dag att Sean Lannon med omedelbar verkan har utsetts till Chief Financial Officer på tillsvidarebasis. Han har fungerat som Vice President och tillförordnad Chief Financial Officer sedan oktober 2018.

Robert Bryant sammanfattar: ”Seans sinne för affärer och ekonomi, hans mångåriga erfarenhet i allt högre ekonomibefattningar på Axalta och hans omfattande bakgrund inom finansiell rapportering, gör honom mycket lämplig för att efterträda mig som CFO. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta arbeta med Sean för att få Axalta att växa och skapa långsiktigt värde för våra aktieägare.”

Om Robert Bryant

Robert Bryant (50) har fungerat som Axaltas tillförordnade Chief Executive Officer sedan oktober 2018. Dessförinnan var Robert Bryant Executive Vice President och Chief Finacial Officer för Axalta sedan 2013. Han var tidigare Chief Financial Officer och Senior Vice President på Roll Global LLC. Innan han kom till Roll Global år 2007 var han Executive Vice President på Strategy, New Business Development, and Information Technology på Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. Robert Bryant har en BA-examen i ekonomi med högsta betyg från University of Florida, där han var medlem i Phi Beta Kappa, och tog sin MBA-examen på Harvard Business School.

Om Sean Lannon

Sean Lannon (40) har sedan oktober 2018 fungerat som Vice President och tillförordnad Chief Financial Officer på Axalta. Dessförinnan var han Vice President, Corporate Finance samt Global Controller på Axalta sedan 2016, och var Vice President och Global Controller från 2013 fram till denna befordran. Han var tidigare Vice President, Global Controller på Trinseo. Innan han började på Trinseo år 2011 var han Senior Manager, Financial Reporting på Endo Pharmaceuticals. Sean Lannon startade sin karriär på PricewaterhouseCoopers, där han tillbringade mer än nio år inom organisationens Audit Practice-enhet. Sean Lannon har en BA-examen i revision från Philadelphia University. Han är auktoriserad revisor.

Om Axalta

Axalta är ett ledande globalt företag som uteslutande fokuserar på lacker och på att förse sina kunder med innovativa, färgstarka, vackra och hållbara lösningar. Från lätta OEM-fordon, nyttofordon och reparationslacker till elektriska motorer, byggnader och rörledningar är våra lacker utformade för att förhindra korrosion, öka produktiviteten och få materialen vi lackerar att hålla längre. Med mer än 150 års erfarenhet i lackindustrin fortsätter Axaltas 14 000 anställda att hitta sätt att hjälpa våra fler än 100 000 kunder i 130 länder bättre varje dag med de allra bästa lackerna, appliceringssystemen och teknologin.  För mer information besök axalta.se och följ oss på @Axalta på Twitter och på LinkedIn.

 

Förbehåll angående uttalanden om framtiden

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa uttalanden som rör Axaltas framtid. Samtliga av dessa uttalanden är baserade på ledningens förväntningar samt uppskattar och antaganden som utarbetats av ledningen som, trots att de är anses rimliga, innehåller ett oundvikligt mått av osäkerhet. Dessa uttalanden inbegriper risker och osäkerhet, inklusive, men inte begränsat till, ekonomiska, konkurrensmässiga, statliga och tekniska faktorer bortom Axaltas kontroll, liksom risker och osäkerhet som kan hänföras till en omställning i Axaltas ledning, vilket kan medföra betydande avvik i dess affärsmässiga, industriella, strategiska eller finansiella aktiviteter eller i dess faktiska resultat. Mer information om potentiella faktorer som skulle kunna påverka Axaltas affärsresultat och ekonomiska resultat finns i avsnitten ”Risk factors” och ”Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” i Axaltas senaste årsrapport i formulär 10-K, samt i andra dokument som vi har registrerat hos, eller skickat till, U.S. Securities and Exchange Commission. Axalta har ingen förpliktelse att uppdatera eller revidera några av uttalandena om framtiden som uttrycks häri, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller annat.