Presskontakt


Axalta Coating Systems GmbH
Uferstrasse 90
4057 Basel
Schweiz

DA Public Relations Ltd
Karolina Davison

Axalta höjer priserna på globala transportlacker


Clinton Township, Michigan, USA – 27 november 2018 – Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), en ledande global leverantör av våtlacker och pulverfärger, kommer att inleda en global prisökning på sina transportlacker som börjar gälla 1 december 2018, eller i enlighet med bestämmelser i kundavtal. Dessa prishöjningar kommer att gälla lättfordons- och nyttofordonslacker.

”Beslutet att genomföra prishöjningar för våra transportlacker har fattats efter att ha vidtagit alla praktiska åtgärder för att minimera den exempellösa påverkan som högre priser på råmaterial har haft på vår transportverksamhet globalt”, sa Steven R. Markevich, executive vice president och president för Transportation Coatings och region Kina. ”Vi upplever ökade kostnader på i stort sett alla områden, med frakt, logistik och paketering. Även nya tullar bidrar väsentligt till en högre total kostnad för att bedriva verksamheten. Därför är prishöjningarna en nödvändighet med tanke på realiteterna på våra marknader i dag.”

Markevich fortsatte: ”Som alltid är vi fortsatt måna om att leverera produkter och tjänster i världsklass för att säkerställa bästa möjliga utfall för våra kunder, nu såväl som på lång sikt.”

Om Axalta

Axalta är ett ledande globalt företag som uteslutande fokuserar på lacker och på att förse sina kunder med innovativa, färgstarka, vackra och hållbara lösningar. Från lätta OEM-fordon, nyttofordon och reparationslacker till elektriska motorer, byggnader och rörledningar är våra lacker utformade för att förhindra korrosion, öka produktiviteten och få materialen vi lackerar att hålla längre. Med mer än 150 års erfarenhet i lackindustrin fortsätter Axaltas 14 000 anställda att hitta sätt att hjälpa våra fler än 100 000 kunder i 130 länder bättre varje dag med de allra bästa lackerna, appliceringssystemen och teknologin.  För mer information besök axalta.se och följ oss på @Axalta på Twitter och på LinkedIn