Presskontakt


Axalta Coating Systems GmbH
Uferstrasse 90
4057 Basel
Schweiz

DA Public Relations Ltd
Karolina Davison

Axalta undertecknar avtal om att bygga en ny, toppmodern anläggning i Nederländerna


Basel, Schweiz – 18 juni 2019: Axalta (NYSE: AXTA), en ledande global leverantör av våtlacker och pulverfärger, har undertecknat ett avtal om att bygga en ny, toppmodern anläggning i Nederländerna för sin nederländska refinish-verksamhet. Undertecknandet skedde den 4 juni 2019 på Provada, den största fastighetsutställningen i Nederländerna.

När byggarbetet har slutförts kommer Axaltas globala lackvarumärken i Nederländerna – Cromax, Spies Hecker, Standox och Syrox – att flytta från sina nuvarande lokaler till den nya anläggningen i Business Park Medel, som ligger i staden Tiel i centrala Nederländerna. Även Metalak BV, som har skött Spies Hecker i Nederländerna sedan 1955, kommer att sitta i den nya anläggningen.

”Det här är väldigt spännande tider för vår refinish-verksamhet i Nederländerna. Vi har upplevt en tid av tillväxt och förändringar sedan förvärvet av Metalak 2015. Nu har vi blivit så stora att våra nuvarande lokaler inte längre kan tillgodose alla våra behov. Men förändringar medför möjligheter, och det här nyetablerade området i Business Park Medel i Tiel är den perfekta platsen för oss när det gäller att bygga för framtiden i Nederländerna”, säger Adrien Schrobiltgen, Axaltas Vice President för Refinish Systems i Europa, Mellanöstern och Afrika.

Axaltas tomt i Business Park Medel är på 12 000 m2 och kommer när den står klar att rymma en anläggning på 7 250 m2 bestående av tre våningar med kontorsytor, ett lager, ett nytt Axalta-kurscenter samt ett separat mixrum. Mixrummet kommer att utgöra en del av Axaltas direkta distributionskanal och kommer att betjäna såväl storkunder som ägna sig åt lokal kulörframtagning.

Så här sa Bas van de Ven, Axaltas Managing Director för Refinish i Nederländerna, när han undertecknade avtalet: ”Vi strävar alltid efter att förbättra vårt stöd till kunderna, så i dag riktar vi blicken mot framtiden och befäster vårt engagemang genom att åta oss att bygga en toppmodern anläggning. Det nya kurscentret kommer att motsvara marknadens framtida behov, samtidigt som de nya kontoren och det sofistikerade, automatiserade lagret kommer att göra det möjligt för oss att ta den dagliga verksamheten till en ny nivå och locka till oss och behålla de främsta talangerna. I dag gör vi Axalta till en partner för framtiden på den nederländska refinish-marknaden.”

Business Park Medel – en säker samt miljömässigt och ekonomiskt hållbar företagspark – var det idealiska valet baserat på dess närhet till större transportleder. Dess läge i Tiel, samma stad som Axaltas refinish-verksamhets nuvarande lokaler, gör att Axalta även fortsättningsvis kommer att vara nära sina kunder i Nederländerna.

Anläggningsarbetet ska påbörjas i oktober 2019 och vara färdigt till sommaren 2020. Anläggningen ska vara klar för inflyttning och idrifttagande i september 2020.

Mer information om Axalta finns på www.axalta.se. För mer information om Axalta Refinish, vänligen besök www.refinish.axalta.eu.

Om Axalta

Axalta är ett ledande globalt företag som uteslutande fokuserar på lacker och på att förse sina kunder med innovativa, färgstarka, vackra och hållbara lösningar. Från lätta OEM-fordon, nyttofordon och reparationslacker till elektriska motorer, byggnader och rörledningar är våra lacker utformade för att förhindra korrosion, öka produktiviteten och få materialen vi lackerar att hålla längre. Med mer än 150 års erfarenhet i lackindustrin fortsätter Axaltas 14 000 anställda att hitta sätt att hjälpa våra fler än 100 000 kunder i 130 länder bättre varje dag med de allra bästa lackerna, appliceringssystemen och teknologin.  För mer information besök axalta.se och följ oss på @Axalta på Twitter och på LinkedIn.