Presskontakt


Axalta Coating Systems GmbH
Uferstrasse 90
4057 Basel
Schweiz

DA Public Relations Ltd
Chantal Bachelier-Moore

Framtiden inom kulörmatchning för verkstäder på global basis är här: Axalta säljer sin 60 000:e spektrofotometer

Företaget säljer 10 000 spektrofotometrar under de senaste 15 månaderna när kunderna försöker optimera produktiviteten med digital kulörhantering


Basel Schweiz – 24 oktober 2019 – Axalta (NYSE: AXTA), ledaren inom digital kulörhantering för fordonsbranschens eftermarknad, tillkännagav i dag att de har sålt sin 60 000:e spektrofotometer, varav 10 000 sålts under de senaste 15 månaderna. Den senaste tidens snabba försäljningsökning kommer främst från en stark global digitaliseringstrend. Dessa alltmer populära digitala verktyg utgör en precis och snabb kulörmatchningsmetod som förbättrar verkstädernas effektivitet.

”Intresset för en digital metod för matchning och hämtning av kulörer är en global trend som inleddes för 25 år sedan, när Axalta var ett av de första lackföretagen som erbjöd kunderna en digital utrustning och programvara”, säger Martin Wulf, Axaltas Colour and Technical Manager för Refinish Systems i Europa, Mellanöstern och Afrika. ”I dag uppmuntrar vi alla våra användare att rusta sig för framtiden och optimera sin effektivitet genom att gå över till digital kulörhantering.”

Den senaste generationens spektrofotometer och molnbaserade kulörprogramvara är lätta använda. Lackerna gör helt enkelt kulöravläsningar från ett fordons lackyta med hjälp av spektrofotometern, som sedan skickar resultaten till Axaltas webbaserade globala kulördatabas. Kulörmatchningsprogrammet söker bland fler än 200 000 ständigt uppdaterade kulörrecept, och vid behov justerar det automatiskt det närmaste receptet för att förse lackerarna med bästa möjliga matchning, som sedan kan väljas på en smartphone eller surfplatta och skickas via wi-fi till en IP-våg för att blanda till kulörreceptet. Hela processen är precisare, effektivare och mer lönsam.

”Framtiden är här”, sammanfattar Wulf. ”Det är tydligt att spektrofotometern utgör en värdefull del av det moderna lackeringsarbetet. Vi förväntar oss fortsatt och betydande tillväxt globalt i takt med att verkstäderna går över till ett fullständigt digitalt sätt att arbeta. För kunder som överväger att digitalisera sitt arbete, kommer vi att erbjuda support och hjälpa dem få en smidig övergång till en fullständigt digital kulörhanteringsprocess.”

Axaltas branschledande och toppmoderna spektrofotometrar säljs globalt.

Besök gärna axalta.com/eu/colour-management för mer information om Axalta Refinish och Axaltas digitala resa.

Om Axalta

Axalta är ett ledande globalt företag som uteslutande fokuserar på lacker och på att förse sina kunder med innovativa, färgstarka, vackra och hållbara lösningar. Från lätta OEM-fordon, nyttofordon och reparationslacker till elektriska motorer, byggnader och rörledningar är våra lacker utformade för att förhindra korrosion, öka produktiviteten och få materialen vi lackerar att hålla längre. Med mer än 150 års erfarenhet i lackindustrin fortsätter Axaltas 14 000 anställda att hitta sätt att hjälpa våra fler än 100 000 kunder i 130 länder bättre varje dag med de allra bästa lackerna, appliceringssystemen och teknologin.  För mer information besök axalta.se och följ oss på @Axalta på Twitter och på LinkedIn