Presskontakt


Axalta Coating Systems GmbH
Uferstrasse 90
4057 Basel
Schweiz

DA Public Relations Ltd
Karolina Davison

Axaltas Industrial Liquid-verksamhet stärker sin portfölj med miljövänligt lacksortiment för ett antal nyckelbranscher

Sortimentet innefattar bland annat produkter som är VOC-fria eller har väldigt låg VOC-halt


Basel, Schweiz – 13 december 2018 – Axalta (NYSE: AXTA), en ledande global leverantör av våtlacker och pulverfärger, utökar sin industriella våtlacksportfölj med nya miljövänliga lacker, inklusive VOC-fria produkter och vattenbaserade produkter med låg VOC-halt. De nya produkterna är: Corroless® VOC Primer – en High Performance 2K Waterbased Epoxy Primer, PercoHyd® 433 – en 2K WB Structure topplack, samt PercoTop® CS306 – en Chrome VI-fri 2K etsprimer.

Oavsett om det är jordbruks-, anläggnings- och jordförflyttningsmaskiner, bildelar eller allmänna industriella användningsområden, är alla Axaltas Industrial Liquid-lacker framtagna för att uppfylla krävande kundspecifikationer från såväl industrin som statliga organ.

Dr Koen Linsen, Axaltas Product Manager för deras Industrial Liquid-verksamhet i Europa Mellanöstern och Afrika (EMEA), förklarar: ”Vi strävar ständigt efter att uppnå en balans mellan en fantastisk, hållbar lack och alla de övriga krav som ställs. I och med lanseringen av de här nya produkterna vet vi att våra kunder och slutanvändare får miljövänliga produkter som kommer att se till att deras jobb blir perfekt utfört.”

Corroless VOC Primer – High Performance 2K Waterbased Epoxy Primer

Denna 2K Waterbased Epoxy Primer är en VOC-fri lack som tagits fram för att ge ett högt korrosionsskydd – mer än 1000 timmar i saltsprutprovet med imponerande resultat. Den kan överlackeras med Axaltas vattenbaserade topplacker efter 30 minuter vid rumstemperatur, vilket optimerar genomströmningen och energikostnaderna. Tack vare sina utmärkta fyllnadsegenskaper lämpar den sig speciellt väl för användning på blästrat stål. Primern är väldigt lätt att applicera och har mycket god sättningsbeständighet. Delarna kan monteras efter 24 timmars torkning. Sprutpistolerna behöver bara rengöras med vatten.

PercoHyd 433 – 2K Waterborne Structure Topcoat

Denna 2K vattenbaserade strukturtopplack ger en jämn och homogen struktureffekt och kan användas över alla PercoTop- och PercoHyd-primers och spackel. Den har väldigt låg VOC-halt – < 240 g/l. Delarna kan hanteras efter tre timmar och kan monteras efter 16 timmar. För extra flexibilitet finns PercoHyd 433 i alla RAL-kulörer.

PercoTop CS306 – Chrome VI-free 2K Wash Primer

Denna kromatfria etsprimer har utvecklats för att användas på olika sorters metallunderlag, inklusive rostfritt stål och slipad aluminium, och ger ett exceptionellt gott korrosionsskydd.  Den kan överlackeras med alla PercoTop-spackel.

För mer information, vänligen besök www.axalta.com/industrial-emea

Om Axalta

Axalta är ett ledande globalt företag som uteslutande fokuserar på lacker och på att förse sina kunder med innovativa, färgstarka, vackra och hållbara lösningar. Från lätta OEM-fordon, nyttofordon och reparationslacker till elektriska motorer, byggnader och rörledningar är våra lacker utformade för att förhindra korrosion, öka produktiviteten och få materialen vi lackerar att hålla längre. Med mer än 150 års erfarenhet i lackindustrin fortsätter Axaltas 14 000 anställda att hitta sätt att hjälpa våra fler än 100 000 kunder i 130 länder bättre varje dag med de allra bästa lackerna, appliceringssystemen och teknologin.  För mer information besök axalta.se och följ oss på @Axalta på Twitter och på LinkedIn