Contact


Axalta Coating Systems GmbH Uferstrasse 90
4057 Basel
Switzerland

DA Public Relations Ltd
Chantal Bachelier-Moore

Axaltas Business Director för pulverfärger i Europa, Klaus Gast, har utsetts till styrelseledamot för CEPE


Basel, Schweiz – 9 Oktober 2019 – Axalta (NYSE: AXTA), en ledande global leverantör av våtlacker och pulverfärger, tillkännagav i dag att deras Business Director för pulverfärger i Europa, Klaus Gast, utsetts till styrelseledamot för CEPE, de europeiska lack-, och färgfabrikanternas branschorganisationen.

Yves Kerstens, Axaltas Vice President och President för Europa, Mellanöstern och Afrika, säger: ”Som branschledare och spjutspets inom innovation är det mycket viktigt för Axalta att vara representerat i styrelsen för CEPE. Vi kommer att ha ett viktigt inflytande när det gäller att ange dagordningen för detta samarbetsorgan, vilket i sin tur innebär att vi kommer att bidra till att driva hela branschen framåt. Klaus tar med sig mångårig och ovärderlig expertis, så jag är övertygad om att han blir ett utmärkt tillskott till styrelsen och i slutändan till dess medlemmar.”

Gast började arbeta på Axalta i augusti 2018 och är baserad på företagets huvudkontor för Europa Mellanöstern och Afrika, som ligger i Basel, Schweiz. Han kommer att sitta i CEPE:s styrelse i tre år, med möjlighet att väljas om för ytterligare en treårsperiod. Valet av Gast utgör den globala lackeringsgigantens återkomst till CEPE:s styrelse.

Gast säger: ”Jag är väldigt glad över att vara en del av en så högt ansedd organisation som verkar outtröttligt för att främja lackbranschen. Axaltas branschledande produkter och tjänster levereras av några av de mest begåvade människorna i branschen, som jag ska representera i rollen som styrelseledamot. Jag ser fram emot att ägna min tid åt detta och låta såväl min egen expertis som Axaltas branschledande kunskaper komma CEPE:s medlemmar till godo.

CEPE är en ideell organisation som studerar vetenskapliga och tekniska data som rör den europeiska lack- ,färgbranschen och som delar information för att hålla medlemmarna à jour och värna deras gemensamma intressen. CEPE:s styrelse består av 15 ledamöter, som antingen är verkställande direktörer eller tillhör den högsta ledningen för en europeisk organisation.

Gasts utnämnande tillkännagavs på CEPE:s årsstämma den 20 september 2019 på Malta.

För mer information och för att ta del av nyheter från Axalta, vänligen besök www.axalta.se.

Om Axalta

Axalta är ett ledande globalt företag som uteslutande fokuserar på lacker och på att förse sina kunder med innovativa, färgstarka, vackra och hållbara lösningar. Från lätta OEM-fordon, nyttofordon och reparationslacker till elektriska motorer, byggnader och rörledningar är våra lacker utformade för att förhindra korrosion, öka produktiviteten och få materialen vi lackerar att hålla längre. Med mer än 150 års erfarenhet i lackindustrin fortsätter Axaltas 14 000 anställda att hitta sätt att hjälpa våra fler än 100 000 kunder i 130 länder bättre varje dag med de allra bästa lackerna, appliceringssystemen och teknologin.  För mer information besök axalta.se och följ oss på @Axalta på Twitter och på LinkedIn