Kontakt


Axalta Coating Systems GmbH
Uferstrasse 90
4057 Basel
Schweiz

Indaba
Nina Bressler

AXALTA PUBLICERAR HÅLLBARHETSRAPPORT FÖR 2018-2019

Företaget fortsätter att minska sitt miljöavtryck och utveckla innovativ och hållbar lackteknik samtidigt som driftsäkerheten upprätthålls


Philadelphia, Pennsylvania, USA – 12 augusti 2020 Axalta (NYSE: AXTA), en ledande global leverantör av våtlacker och pulverfärger, släppte i dag sin hålbarhetsrapport för 2018-2019, som framhåller företagets framsteg vad gäller hållbar verksamhetspraxis, inklusive tekniska lösningar, drift och ansvarsfull anskaffning.

”Hållbarhet är en hörnsten i våra kärnvärden och vår verksamhet och genomsyrar allt vi gör”, säger Robert Bryant, Axaltas vd. ”I denna hållbarhetsrapport presenteras de framsteg som vårt globala team tillsammans har åstadkommit: från Axaltas innovativa tekniska lösningar som hjälper kunder att spara energi och öka produktiviteten, till hur vi ökar vår egen driftsäkerhet och minskar vår miljöpåverkan, till vår orubbliga beslutsamhet att alltid handla med integritet. Många av Axaltas intressenter blir alltmer intresserade av hållbarhetsfrågor, och den här rapporten är bara ett av flera sätt för oss att visa våra hållbarhetsrelaterade prioriteringar och resultat.”

Under den tvåårsperiod som omfattas av rapporten har Axaltas visat sitt engagemang för hållbarhet och gjort framsteg på en rad miljömässiga, sociala och styresmässiga områden. I rapporten nämns flera priser som Axalta har fått från kunder, teknikorganisationer och andra som värdesätter företagets hållbarhetsprogram och ‑resultat.

Rapporten lyfter även fram Axaltas mer än 150 år långa erfarenhet av branschen och deras mångåriga insatser för att ta lacktekniken vidare och utveckla hållbara produkter som får materialen att hålla längre och prestera bättre. Axalta fortsatte att investera i innovation och lanserade fler än 250 nya produkter under vardera av de två gångna åren samt öppnade sitt Global Innovation Center, världens största forsknings- och utvecklingscenter för kulörer och lackering.

Axalta visade att de förblir fast beslutna att bedriva säker och ansvarig produktion genom att införa ”Driving Perfect Performance” som ny driftmässig slogan tillsammans med ytterligare global säkerhetsutbildning. Under 2019 åstadkom Axalta sin lägsta tillbudsfrekvens någonsin på 0,28, vilket placerar dem i lackeringsindustrins översta decil. Axalta rapporterade om en minskning av energiförbrukningen och relaterade växthusgasutsläpp från verksamheten under den aktuella perioden. Företaget beskriver även sina insatser för att främja ansvarsfull inköpspraxis och mänskliga rättigheter i hela distributionskedjan.

Mellan 2018 och 2019 fortsatte Axalta att värna om sina medarbetare och lokalsamhällen samt intensifierade sitt arbete med att främja sina anställdas utveckling, engagemang, mångfald och inkludering. Genom sitt Bright Futures-program har företaget gjort skillnad i samhällena där det är verksamt genom att samarbeta med partner för att stödja miljöförvaltningsinitiativ samt utbildning inom vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik (STEM).

Axaltas hållbarhetsrapport för 2018-2019 finns på sustainability.axalta.com.

Om Axalta

Axalta är ett ledande globalt företag som uteslutande är inriktat på lackering och på att förse kunder med innovativa, färgglada, vackra och miljövänliga lösningar. Från lätta OEM-fordon, nyttofordon och lackeringsapparater till elmotorer, byggnader och rörledningar, är våra lackeringar utvecklade för att förhindra korrosion, öka produktiviteten och få materialen vi lackerar att hålla längre. Med mer än 150 års erfarenhet av lackeringsbranschen fortsätter Axaltas cirka 13,000 medarbetare att hitta nya sätt att betjäna fler än 100 000 kunder i 130 länder bättre varje dag, med de allra bästa lackerna, applikationssystemen och tekniska lösningarna. För mer information, besök axalta.com och följ oss via @Axalta på Twitter och på LinkedIn.