Kontakt


Axalta Coating Systems GmbH
Uferstrasse 90
4057 Basel
Schweiz

DA Public Relations Ltd
Nina Bressler

Investor's Business Daily rankar Axalta bland de 50 främsta företagen inom miljö, sociala frågor och bolagsstyrning

Företag med säker och hållbar verksamhetspraxis samt bolagsstyrning av högsta standard


Philadelphia, USA, 14 januari 2020 – Axalta (NYSE: AXTA), en ledande global leverantör av våtlacker och pulverfärger, tillkännagav i dag att de rankats bland de 50 främsta företagen inom miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG) av Investor's Business Daily (IBD).  

”Vi är stolta över detta erkännande för våra innovativa produkter och tjänster, våra säkra och hållbara tillverkningsprocesser och vår goda bolagsstyrning”, säger Robert Bryant, Axaltas President och CEO. ”Numera finns det många socialt ansvarstagande investerare som är mycket medvetna om företags praxis vad gäller miljö, sociala frågor och bolagsstyrning, och som fattar sina investeringsbeslut baserat på dessa ESG-faktorer. De ser det på samma sätt som vi gör: det är bra för affärerna, och det är bra för världen vi lever i.”

Nedan följer några nyliga produktinnovationer från Axalta som visar på vårt engagemang för hållbarhet:

  • Axaltas patenterade snabbhärdande och energisnåla Fast Cure Low Energy-teknik, som kortar ner applikationstiderna i verkstäderna med upp till 50 procent och minskar energiförbrukningen med upp till 70 procent samtidigt som den åstadkommer reparationer av högsta kvalitet.
  • Axaltas impregneringsharts Voltatex® 4224, som ger avsevärt förbättrad värmeledningsförmåga och därmed möjliggör högre verkningsgrad i motorn samt mindre och lättare elektriska komponenter.
  • Axaltas sortiment med vattenbaserade elektrolacker, AquaEC™ 6000, som används i fordons- och tillverkningsindustrin och ger oöverträffat korrosionsskydd, minimerar VOC-utsläppen och minskar energiförbrukningen tack vare lägre härdningstemperaturer.

Genom Axalta Bright Futures, Axaltas program för socialt ansvar, främjar företaget dessutom miljöförvaltningsinitiativ samt utbildning inom vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik (STEM). Programmet är utformat för att göra världen till en bättre plats och förbättra livskvaliteten i städer och samhällen där Axaltas anställda och kunder bor, arbetar och tillbringar sin fritid.

”Att skydda miljön, vara goda samhällsmedborgare och ha ett starkt fokus på integritet, etik och säkerhet, är centralt i Axaltas verksamhetsmodell”, sammanfattar Bryant. ”Vi fortsätter att ha ett nära samarbete med våra leverantörer i hela distributionskedjan för att säkerställa att ansvarsfull inköpspraxis används i hela världen. Och vi är fortsatt fast beslutna att utveckla miljövänliga lacker samtidigt som vi ökar effektiviteten och produktiviteten för våra kunder på lång sikt.”

I sin första årliga topp-50-lista över ESG-företag har Investor's Business Daily identifierat börsnoterade bolag med ESG-betyg AAA eller AA från MSCI ESG Research, vilket omfattar miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade aspekter såväl som ekonomiska faktorer i beslutsprocessen för investeringar. Företagen på listan har de högsta IBD Composite-betygen, vilket tyder på bredd och styrka på grundläggande och tekniska områden kopplade till prisutveckling.

Om Axalta

Axalta är ett ledande globalt företag som uteslutande är inriktat på lackering och på att förse kunder med innovativa, färgglada, vackra och miljövänliga lösningar. Från lätta OEM-fordon, nyttofordon och lackeringsapparater till elmotorer, byggnader och rörledningar, är våra lackeringar utvecklade för att förhindra korrosion, öka produktiviteten och få materialen vi lackerar att hålla längre. Med mer än 150 års erfarenhet av lackeringsbranschen fortsätter Axaltas 14 000 medarbetare att hitta nya sätt att betjäna fler än 100 000 kunder i 130 länder bättre varje dag, med de allra bästa lackerna, applikationssystemen och tekniken. För mer information, besök axalta.com och följ oss via @Axalta på Twitter och på LinkedIn.