Kontakt


Axalta Coating Systems
Uferstrasse 90
4057 Basel
Schweiz

Indaba
Nina Bressler

Axalta döper om sin Transportation Coatings-verksamhet till Axalta Mobility Coatings

Omorganiseringen och utvidgningen av verksamhetssegmentet främjar företagets innovation och avancerade tekniska utveckling samt förmågan till snabb anpassning för att tillgodose OEM-kundernas föränderliga behov.


PHILADELPHIA – 27 APRIL 2021 – Axalta (NYSE: AXTA), en ledande global leverantör av våtlacker och pulverfärger, tillkännagav i dag lanseringen av Axalta Mobility Coatings, som är det nya namnet på enheten som tidigare hette Axalta Transportation Coatings. Den omdefinierade verksamheten kommer att inrikta sig på att tillgodose den växande efterfrågan på e-mobilitet och de föränderliga lackeringsbehoven hos etablerade och framväxande tillverkare av originalutrustning (OEM:er) för lätta fordon och nyttofordon samt bilparksägare och tjänsteleverantörer för delad mobilitet.

I dagens befintliga transport-ekosystem ger våtlacker och pulverfärger fordonskarosser nödvändig skönhet och färg samtidigt som de utgör korrosions- och stötskydd. I takt med att industrin utvecklas kräver samtliga framväxande mobilitetslösningar – elfordon, delad transport och autonoma fordon – lacker med avancerade funktioner som, förutom att ge skydd och estetiska kvaliteter, bidrar till effektiviteten hos elmotorer och -komponenter, fordonsdesign, navigation och passagerarsäkerhet, för att bara nämna några områden.

”Utvecklingen inom mobilitet skapar enorma möjligheter för OEM:er, men kräver att de genomför betydande förändringar i hur de designar och tillverkar fordon”, säger Hadi Awada, senior vice president för Global Mobility Coatings. ”Genom att dra nytta av våra 150 års lackeringsexpertis, kombinerat med vår förändringsvilliga och kundcentrerade kultur, är vi unikt väl rustade för att hjälpa våra kunder att tackla de komplexa utmaningar industrin står inför samt att tillgodose deras behov nu och i framtiden.”

Som en del av namnbytet lanserar Axalta Mobility Coatings en ny portfölj med lösningar som förenar det bästa av Axaltas erfarenhet och innovation i tre kategorier: Core Mobility Solutions, Advanced Mobility Solutions och Axalta Advantage.

Core Mobility Solutions består av Axaltas förstklassiga baslacker och klarlacker för kulör och estetik samt ytskyddande elektrolacker och pulverfärger.

Advanced Mobility Solutions består av produkter och tillämpningar för massanpassning, tvåtonskulörer och digital lack. Här ingår lacker med avancerad funktionalitet som förbättrar LiDAR- och radarprestandan samt värmehanteringslösningar från Axaltas Industrial Coatings-portfölj för elektriska motorer och komponenter.

Axalta Advantage tillhandahåller experttjänster och rådgivning för att förbättra produktiviteten i och utanför lackeringsverkstaden, inklusive applikationsdesign, processförbättring, kostnads- och CO2 -modellering och felsökning.

Axalta Mobility Coatings inför också en key account-modell för att snabbare kunna besvara kunderna och hjälpa dem på varje etapp av deras mobilitetsresa.

För mer information om Axalta Mobility Coatings, besök www.axalta.com.

Om Axalta

Axalta är en global ledare inom lackeringsindustrin som förser sina kunder med innovativa, färgstarka, vackra och hållbara lackeringslösningar. Från lätta fordon, nyttofordon och reparationslacker till elektriska motorer, byggnadsfasader och andra industriella tillämpningar är våra lacker utformade för att förhindra korrosion, öka produktiviteten och förhöja hållbarheten. Med mer än 150 års erfarenhet i lackindustrin så fortsätter Axaltas globala arbetsstyrka att hitta sätt att hjälpa våra fler än 100 000 kunder i 130 länder bättre varje dag med de allra bästa lackerna, appliceringssystemen och teknologin. För mer information besök axalta.se och följ oss på @Axalta på Twitter.