Presskontakt


Axalta Coating Systems GmbH
Uferstrasse 90
4057 Basel
Schweiz

DA Public Relations Ltd
Kim Lehult

Axalta utser Barry Snyder till Chief Operations and Supply Chain Officer och befordrar Robert Roop till Chief Technology Officer

Företaget fortsätter att bygga ett starkt ledarskap inifrån


Philadelphia, PA, USA – Augusti 2019 – Axalta Coating Systems Ltd. (NYSE: AXTA) tillkännagav i dag att Barry Snyder har utsetts till Senior Vice President och Chief Operations and Supply Chain Officer samt att Robert Roop har befordrats till Vice President och Chief Technology Officer, båda med omedelbar verkan. Dessa två ledare kommer att driva Axaltas fortsatta insatser vad gäller innovation och tillväxt i sina nya roller. Doktor Snyder kommer att fortsätta att sitta i Axaltas ledargrupp, medan doktor Roop kommer att ansluta sig till den. Båda kommer att rapportera direkt till Axaltas Chief Executive Officer, Robert Bryant.

”Vi är glada över dessa två nya förändringar i Axaltas ledargrupp och är stolta över att kunna befordra personer från vår egen organisation”, säger Bryant. ”Barrys insatser som Axaltas Chief Technology Officer de senaste dryga fyra åren har hjälpt företaget att upprätthålla sin roll som innovationsledare i branschen och har främjat vår tillväxt globalt. Vår teknikorganisation är starkare än någonsin tack vare Barrys engagemang och ansträngningar för att se till att Axalta fortsätter att gå i bräschen. Barry delar mitt engagemang för att driva Axaltas anläggningar på ett säkert och effektivt sätt och främja verksamhetsoptimering i hela organisationen. Vi är väldigt glada över att ha honom i den här rollen.”

”Robert har varit en strategisk ledare med avgörande betydelse för Axaltas teknikorganisation under de senaste tio åren”, fortsätter Bryant. ”Hans tekniska kunnande kombinerat med hans utpräglade sinne för affärer kommer att göra honom till en enastående Chief Technology Officer när vi fortsätter att fokusera på att profilera oss genom innovationer som våra kunder vill ha. Robert är fast besluten att utveckla en rad nya produkter och tjänster som uppfyller våra kunders föränderliga behov, och jag ser fram emot att arbeta med honom för att förverkliga våra tekniska mål.”

Doktor Snyder var tidigare Senior Vice President och Chief Technology Officer på Axalta. Innan han började på Axalta var Snyder Senior Vice President och Chief Innovation Officer på Orion Engineered Carbons, där han var ansvarig för global FoU och kvalitetssäkring. Från 2008 till 2012 var Snyder Vice President för Marketing and Technology samt Chief Technology Officer på H.B. Fuller Company, där han ansvarade för femton laboratorier på fyra kontinenter. På Celanese mellan 2007 och 2008 var han Global Technology Director för företagets avdelning för emulsioner och polyvinylalkohol. Från 1990 till 2006 innehade han flera olika befattningar med allt större och bredare ansvarsområden på Rohm and Haas. Snyder har en doktorsgrad i oorganisk kemi från Harvard University, en civilekonomexamen från Temple University samt högskole- och civilingenjörsexamina i kemi från Emory University.

Doktor Roop har arbetet på Axalta sedan 2013 i roller med allt större ansvar inom teknikorganisationen. Han började på Axalta som Technology Director för Nordamerika och var i sin senaste roll Vice President för Technology Development för företagets refinish- och industriverksamhet. Före dessa roller tillbringade Roop mer än tjugo år i befattningar inom teknik och drift på DuPont i olika polymer- och kemiverksamheter, inklusive DuPont Performance Coatings. Roop har en högskoleingenjörsexamen i kemiteknik från West Virginia University och en doktorsgrad i kemiteknik från Texas A&M University.

Om Axalta

Axalta är ett ledande globalt företag som uteslutande fokuserar på lacker och på att förse sina kunder med innovativa, färgstarka, vackra och hållbara lösningar. Från lätta OEM-fordon, nyttofordon och reparationslacker till elektriska motorer, byggnader och rörledningar är våra lacker utformade för att förhindra korrosion, öka produktiviteten och få materialen vi lackerar att hålla längre. Med mer än 150 års erfarenhet i lackindustrin fortsätter Axaltas 14 000 anställda att hitta sätt att hjälpa våra fler än 100 000 kunder i 130 länder bättre varje dag med de allra bästa lackerna, appliceringssystemen och teknologin.  För mer information besök axalta.se och följ oss på @Axalta på Twitter och på LinkedIn