EMEA Axalta in Motion Day...


Under den första Axalta in Motion Day gick anställda från 17 länder i EMEA samman för ett gemensamt mål - att samla in maximalt 50 000 Euro för välgörenhet genom att ta så många steg som möjligt på 24 timmar. 250 steg var lika med 1 Euro. Målet uppnåddes och pengarna kommer att doneras i enlighet med våra riktlinjer för företagets sociala ansvar.

Axalta in Motion visade fantastiskt medarbetarengagemang samt uppmuntrar medarbetarnas aktivitet och lyfter upp företagets anda. hälsosatsning vi har tagit. En hälsosam, aktiv livsstil i kombination med motivation, engagemang och laganda är exakt vad Axalta står för.