Presskontakt


Axalta Coating Systems GmbH
Uferstrasse 90
4057 Basel
Schweiz

DA Public Relations Ltd
Chantal Bachelier-Moore

Axalta utser Jim Muse till Vice President för Refinish för Europa, Mellanöstern och Afrika


Basel, Schweiz – 28 oktober 2019 – Axalta (NYSE: AXTA), en ledande global leverantör av våtlacker och pulverfärger, tillkännagav i dag att Jim Muse med omedelbar verkan utses till Vice President för Refinish för Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA). Han efterträder Adrien Schrobiltgen i denna roll.

Muse kom till Axalta år 2013 som en del av ledargruppen för den nordamerikanska refinish-verksamheten och belönades 2015 med Axaltas Senior Leadership Award för sina anmärkningsvärda bidrag till företaget. I sin senaste roll som Vice President för Global Refinish Sales, ledde Muse organisationens globala kundbas med ansvar för strategiskt centrala amerikanska kunder.

Yves Kerstens, Vice President för Axalta and President för EMEA, säger: ”Jag är mycket glad över att välkomna Jim till regionen. Hans fortsatta engagemang för kommersiella resultat kombinerat med hans framgångsrika och ledande bidrag till att utveckla och införa en ny strategi för marknadslanseringar i Nordamerika, gör honom som klippt och skuren för den här rollen. Jag är övertygad om att han med sina omfattande kunskaper om refinish-branschen samt sina utmärkta ledaregenskaper kommer att spela en viktig roll när det gäller att bygga upp verksamheten i vår region.”

Efter en lång och framstående karriär hos Axalta som spänner över mer än 34 år, lämnar Schrobiltgen företaget för att ta sig an utmaningar utanför lackeringsindustrin. Kerstens säger: ”Vi tackar Adrien för hans enorma bidrag till organisationen och önskar honom allt gott i hans nya åtaganden.”

Muse är baserad i Axaltas huvudkontor för EMEA, i Basel, Schweiz.

För mer information och för att ta del av nyheter från Axalta, besök www.axalta.se.

Om Axalta

Axalta är ett ledande globalt företag som uteslutande fokuserar på lacker och på att förse sina kunder med innovativa, färgstarka, vackra och hållbara lösningar. Från lätta OEM-fordon, nyttofordon och reparationslacker till elektriska motorer, byggnader och rörledningar är våra lacker utformade för att förhindra korrosion, öka produktiviteten och få materialen vi lackerar att hålla längre. Med mer än 150 års erfarenhet i lackindustrin fortsätter Axaltas 14 000 anställda att hitta sätt att hjälpa våra fler än 100 000 kunder i 130 länder bättre varje dag med de allra bästa lackerna, appliceringssystemen och teknologin.  För mer information besök axalta.se och följ oss på @Axalta på Twitter och på LinkedIn