Presskontakt


Axalta Coating Systems GmbH
Uferstrasse 90
4057 Basel
Schweiz

DA Public Relations Ltd
Karolina Davison

Axalta presenterar nytt ledarskap för Industrial Coatings-verksamheten


Philadelphia, Pennsylvania, USA – 14 maj 2019 – Axalta Coating Systems Ltd. (NYSE: AXTA) (”Axalta”), ett ledande globalt lackföretag, har meddelat att Michael Cash har sagt upp sig som Senior Vice President och President för Axaltas Industrial Coatings-verksamhet, med verkan från 31 maj 2019. Detta för att ta sig an en tjänst utanför lackindustrin. Michael Cash kommer att efterträdas av Rajeev Rao, som för närvarande är Axaltas Vice President för Global Powder och Business Development/Strategy, Industrial Coatings, samt David Heflin, som för närvarande är Axaltas Vice President för Global Industrial Coating Systems.

Rajeev Rao kommer att fortsätta att leda Axaltas pulverlacksverksamhet, och David Heflin kommer att befordras till Vice President för Global Industrial Liquid Coatings, där han kommer att leda Axaltas verksamhet för industrisektorn i stort, lackering av spolar och trä samt energilösningar. Tillsammans kommer Rajeev Rao och David Heflin att ha ett delat ledarskap för Axaltas Industrial Coatings-verksamhet och rapportera direkt till Axaltas CEO.

Robert Bryant säger: ”Rajeev och Dave är båda luttrade ledare med omfattande erfarenhet och djup förståelse av den strategiska riktningen och de framtida tillväxtmöjligheterna för hela vår Industrial Coatings-verksamhet. Deras ledarskap och vägledning kommer att hjälpa oss att stärka vår verksamhet och vårt duktiga team på ett sätt som är förenligt med våra strategiska krav, genom att prioritera människor, innovation, tillväxt och resultat. Jag är övertygad om att Rajeev och Dave kommer att positionera verksamheten och Axalta för fortsatt tillväxt.”

Robert Bryant fortsätter: ”Jag vill också tacka Mike för hans insatser för Axalta under de senaste sex åren. Han har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att forma och utöka vår Industrial Coatings-verksamhet, och vi önskar honom allt gott vidare.”

Om Axalta

Axalta är ett ledande globalt företag som uteslutande fokuserar på lacker och på att förse sina kunder med innovativa, färgstarka, vackra och hållbara lösningar. Från lätta OEM-fordon, nyttofordon och reparationslacker till elektriska motorer, byggnader och rörledningar är våra lacker utformade för att förhindra korrosion, öka produktiviteten och få materialen vi lackerar att hålla längre. Med mer än 150 års erfarenhet i lackindustrin fortsätter Axaltas 14 000 anställda att hitta sätt att hjälpa våra fler än 100 000 kunder i 130 länder bättre varje dag med de allra bästa lackerna, appliceringssystemen och teknologin.  För mer information besök axalta.se och följ oss på @Axalta på Twitter och på LinkedIn.

 

Förbehåll angående uttalanden om framtiden

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa uttalanden om framtiden som rör Axalta. Samtliga av dessa uttalanden är baserade på ledningens förväntningar samt uppskattningar och antaganden som utarbetats av ledningen som, trots att de anses rimliga, innehåller ett oundvikligt mått av osäkerhet. Dessa uttalanden inbegriper risker och osäkerhet, inklusive, men inte begränsat till, ekonomiska, konkurrensmässiga, myndighetsrelaterade och tekniska faktorer bortom Axaltas kontroll, liksom risker och osäkerhet kopplad till en omställning i ledningen för Axaltas Industrial Coatings-verksamhet, vilket kan medföra betydande avvik för dess affärsmässiga, industriella, strategiska eller finansiella aktiviteter eller för dess faktiska resultat. Mer information om potentiella faktorer som skulle kunna påverka Axaltas affärsresultat och ekonomiska resultat finns i avsnitten ”Risk factors” och ”Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” i Axaltas senaste årsrapport i formulär 10-K, samt i andra dokument som vi har registrerat hos, eller skickat till, U.S. Securities and Exchange Commission. Axalta har ingen förpliktelse att uppdatera eller revidera några av uttalandena om framtiden som uttrycks häri, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller annat.