Presskontakt


Axalta Coating Systems GmbH
Uferstrasse 90
4057 Basel
Schweiz

DA Public Relations Ltd
Karolina Davison

Axaltas Automotive Color Popularity Report för 2018 visar att vitt med 38 procent fortsätter sin globala dominans som fordonskulör


Clinton Township, Michigan, USA – 14 januari 2019: Axalta (NYSE: AXTA) publicerade i dag den 66 upplagan av sin årliga Global Automotive Color Popularity Report, som visar att vitt innehar den globala positionen som nummer 1 när det gäller konsumenternas kulörval under 2018. Med häpnadsväckande 38 procent behåller vitt förstaplatsen med ett betydande avstånd till svart (18 procent) på andra plats och silver och grått (12 procent) på delad tredje plats.

Regionalt uppvisade svart och grått betydande ökningar i vissa områden. Svart tog ett stort kliv uppåt i Kina (5 procentenheter), Asien (3 procentenheter), Sydkorea och Afrika (båda 2 procentenheter). Grått gick framåt i Afrika (3 procentenheter) och Europa (2 procentenheter).

”Vi har sett en gryende trend mot varmare nyanser samtidigt som kulörkombinationer med svart utmanar vitts ställning”, säger Nancy Lockheart, Axaltas Global Colour Marketing Manager. ”Även om den neutrala skalan dominerar, finns det en antydan om en återgång till färgrika kulörer som kan förändra landskapet i fordonsbranschen. Blått är den mest populära kulören förutom de neutrala, och den behåller sin ställning med 7 procent av marknaden, medan orange och brons ökar och väcker alltmer intresse.”

Till de regionala huvudnyheterna från 2018 års rapport hör:

  • Asien: Trots en minskning på en procentenhet är gult/guld globalt sett mest populärt i Indien och Kina. I Japan har blått börjat uppfattas som en miljövänlig nyans. I Korea ökade svart med 2 procentenheter.
  • Europa: I Europa uppvisar grått en stigande trend med en ökning på 2 procentenheter.
  • Nordamerika: Brunt/beige ökade med 2 procentenheter från förra året – den största ökningen för någon region.
  • Ryssland: Med 9 procent är Ryssland den region där brunt/beige mest populärt. Därefter kommer Kina på 7 procent.
  • Sydamerika: Rött backade med 1 procentenhet till 8 procent, vilket gör regionen till den där rött är näst mest populärt, efter Nordamerika (9 procent).
  • Sydafrika: Orange uppvisar en ökning från 2017, och 3,6 procent av alla fordon hamnar i kategorin ”övriga”.

Axaltas rapport publicerades första gången 1953 och är därmed bilindustrin mest långlivade och omfattande kulörrapport. Den sammanställs och utformas av Axaltas globala kulörexperter och ger fordons-OEM:er en spännande inblick i konsumenternas preferenser, vilket hjälper dem att fatta välgrundade beslut om fordonskulörer.

Enligt Annie You, OEM Colour Designer på Axalta i Kina, uppskattar kunderna den årliga rapporten och vissa av de underskattade trender den avslöjar. ”I Kina kan vitt ha nått sin kulmen med 62 procent år 2017”, säger hon. ”I år ligger vitt på 58 procent, vilket fortfarande är långt över någon annan region.”

Elke Dirks, OEM Colour Designer på Axalta i Europa, Mellanöstern och Afrika, lyfter fram en regional preferens för grått. ”För första gången sedan vi började rapportera ligger grått på andra plats i regionen, vilket gör det till en av de riktigt stora kulörerna på den neutrala skalan”, säger hon.

Om Axalta

Axalta är ett ledande globalt företag som uteslutande fokuserar på lacker och på att förse sina kunder med innovativa, färgstarka, vackra och hållbara lösningar. Från lätta OEM-fordon, nyttofordon och reparationslacker till elektriska motorer, byggnader och rörledningar är våra lacker utformade för att förhindra korrosion, öka produktiviteten och få materialen vi lackerar att hålla längre. Med mer än 150 års erfarenhet i lackindustrin fortsätter Axaltas 14 000 anställda att hitta sätt att hjälpa våra fler än 100 000 kunder i 130 länder bättre varje dag med de allra bästa lackerna, appliceringssystemen och teknologin.  För mer information besök axalta.se och följ oss på @Axalta på Twitter och på LinkedIn

Europe Automotive Color Popularity


Global Automotive Color Popularity


Global Automotive 2018 Color Popularity Report