Kontakt


Axalta Coating Systems Poland Sp. z o.o.
Biuro sprzedaży farb proszkowych
ul. Lodowa 130,
93-232 Łódź  

ICONICA's Eden Garden

Farby proszkowe SuperDurable dla metalowych podłoży


Dominujące kolory

Fresh Moss SD301C6010020

Green Chlorophyll SD301C6009020

Nordic Lichen SD301C5008020

Kolory bazowe

Precious Sand SD031C8006020

Senere Snow SD031C9001020

Beige Limestone SD031C1007020

Earth Clay SD031C8005020

Brown Slate SD030C8004020

Granit Nature SD031C7900720

Arctic Ice SD031C7002020