Kontakt


Axalta Coating Systems Poland Sp. z o.o.
Biuro sprzedaży farb proszkowych
ul. Lodowa 130,
93-232 Łódź  

ICONICA's Arty Fusion

Farby proszkowe SuperDurable dla metalowych podłoży


Dominujące kolory

City Terracotta SD031C8021020

Green Factory SD031C6030020

Blue Workshop SD031C5029020

Kolory bazowe

Verdigris SD031C6027020

Vintage Red SD031C3300520

Cast Iron SD031C4900520

Timeless Rust SD034C8023020

Smoked Steel SD031C8025020

Fa'Brick SD031C8022020

Modern Khaki SD130C6026020