Kontaktujte nás


Axalta Powder Coating Systems Central Europe GmbH
Holušická 2221/3
140 00 Praha 4
Czech Republic

Co je prášková barva?


Práškové barvy jsou organické, obvykle teplem tvrditelné nátěrové prášky s obsahem sušiny téměř 100 %. Na rozdíl od všech ostatních nátěrových technologií nevyžaduje nástřik práškovými barvami žádné rozpouštědlo. Práškové barvy se mohou používat v interiéru i venku a nacházejí využití v architektuře, ve všeobecných průmyslových nátěrech na ocelových a hliníkových konstrukcích, včetně balkonových nebo fasádních prvků, oploceních a drátěných výrobcích, ocelových nosnících a součástech zemědělských strojů. Dalšími oblastmi použití jsou interiérové aplikace, včetně radiátorů, kovového nábytku, vybavení obchodů nebo domácích spotřebičů. Žádné naše výrobky samozřejmě neobsahují TGIC, těžké kovy nebo škodlivé těkavé látky a většinou nejsou klasifikované jako nebezpečné látky. Všechny architektonické výrobky mají certifikaci Qualicoat a GSB.