Osoba kontaktowa


Axalta Coating Systems GmbH
Uferstrasse 90
4057 Basel
Switzerland

DA Public Relations Ltd
Joanna Kukla

Axalta publikuje raport zrównoważonego rozwoju na lata 2016–2017

Firma nieustannie ogranicza swój wpływ na środowisko naturalne i ogłasza nowe cele związane ze zrównoważonym rozwojem


Filadelfia, Pensylwania, USA (3 lipca 2018 r.) — Axalta (NYSE: AXTA), wiodący globalny dostawca lakierów ciekłych i proszkowych, opublikowała Raport na temat zrównoważonego rozwoju w latach 2016–2017. Dokument skupia się przede wszystkim na rozwoju firmy, którego podstawą są zrównoważone praktyki biznesowe w odniesieniu do technologii i codziennej działalności. Raport opracowano zgodnie z wytycznymi GRI (Global Reporting Initiative) dotyczącymi raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju i stanowiącymi punkt odniesienia dla większości publikacji związanych ze zrównoważonym rozwojem.

„Zrównoważony rozwój oraz społeczna odpowiedzialność stanowią fundament etyki pracy Axalta. To zgodnie z nimi prowadzimy działalność na całej długości łańcucha dostaw: od produktów, które kupujemy i przetwarzamy po zastosowanie naszych produktów i wspieranie społeczności, w których żyjemy i pracujemy. Nasze dążenia do realizacji założeń zrównoważonego rozwoju uświadomiły nam, jak wyznaczanie sobie celów zwiększa wydajność oraz możliwości. Cele, które sobie wyznaczyliśmy, obejmują wszystkie nasze nowe inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie pozwalają nam dostrzegać możliwości rozwoju” – powiedział Charlie Shaver, Axalta Chairman i Chief Executive Officer.

Podczas dwuletniego okresu, jaki obejmuje raport, Axalta aktywnie wdrażała praktyki zrównoważonego rozwoju i realizowała związane z nim cele. Dlatego właśnie w 2017 roku powołano w zarządzie nowy Komitet ds. środowiska naturalnego, zdrowia, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Rada ds. zrównoważonego rozwoju niezmiennie zajmuje się planowaniem strategii i publikowaniem sprawozdań dotyczących zrównoważonego rozwoju. Na podstawie analizy istotności zrównoważonego rozwoju rada określiła cele, które będą kierować działalnością Axalta i jej zrównoważonym rozwojem w nadchodzących latach.

W latach 2016–2017 Axalta wdrożyła dodatkowe programy rozwoju inicjatyw społecznych, które nie tylko mają znaczenie dla pracowników, dostawców i społeczności, lecz także umożliwiają ograniczanie wpływu firmy na środowisko naturalne. Na przestrzeni ostatnich kilku lat firma powiększyła się, przejmując inne mniejsze organizacje. Mimo to zużycie energii, produkcja odpadów i ilość emisji pozostały na niezmiennym poziomie lub nawet obniżyły się. Axalta otrzymała także kilkanaście nagród od klientów, organizacji branżowych i innych instytucji. Stanowią one uznanie dla naszych osiągnięć w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz produktów, które oferują naszym klientom mnóstwo korzyści.  

Misja firmy opiera się na technologii oraz działaniach badawczo-rozwojowych, które stanowią idealne uzupełnienie doświadczenia zdobytego na przestrzeni ponad 150 lat działalności. Firma od zawsze oferowała usługi i produkty, które nie tylko chronią podłoża, są wytrzymałe i zwiększają wydajność, lecz także mają szerokie zastosowanie i są dostępne w pięknych kolorach. Innowacyjne lakiery firmy Axalta pozwalają klientom zwiększać wydajność i uzyskiwać lepsze efekty zarówno podczas aplikacji lakierów, jak i później, chroniąc podłoża i przedłużając ich żywotność, a tym samym – zmniejszając zapotrzebowanie na zasoby naturalne.

Raport zwraca szczególną uwagę na produkty firmy Axalta, które ułatwiają klientom realizację celów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Może to być, na przykład, obniżanie wagi pojazdów, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa i emisję dwutlenku węgla, lub lepsza ochrona przed korozją, co ogranicza wykorzystanie surowców naturalnych. Raport omawia także inne produkty, które korzystnie wpływają na osiągi pojazdów elektrycznych.

W raporcie firmy Axalta znajdują się również informacje na temat inwestycji w centra badawczo-rozwojowe, w tym globalne centrum innowacji mieszczące się w The Navy Yard w Filadelfii, trzy regionalne centra technologiczne oraz pojedyncze laboratoria krajowe w całym świecie. Efektem pracy tych obiektów są innowacyjne lakiery, które powstają w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na lakiery najnowszych technologii. Voltron™ to marka emalii firmy Axalta do powlekania drutów stosowanych w silnikach wysokiego napięcia, np. w elektrycznych samochodach sportowych. Produkty te umożliwiają stosowanie mocniejszych i lżejszych silników w mniejszych samochodach osobowych. Formułę lakieru Hyperdur™ 3000S, spełniającego potrzeby związane z ograniczaniem wagi, opracowano tak, aby emisja lotnych związków organicznych była niższa od porównywalnych produktów. Dodatkowo klienci potwierdzają, że dzięki niemu można zmniejszyć ilość podkładu nawet o 20%, co oszczędza zasoby, a jednocześnie zapewnia odpowiednią grubość warstwy.

Więcej informacji na temat inicjatyw firmy Axalta związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz pełną wersję raportu można znaleźć na stronie: www.axalta.com/sustainability.

O Axalta 

Axalta jest wiodącą światową firmą koncentrującą się wyłącznie na materiałach lakierniczych, która oferuje swoim klientom innowacyjne, kolorowe, piękne i niezawodne rozwiązania. Nasze lakiery przeznaczone są dla producentów samochodów, warsztatów renowacyjnych zajmujących się naprawą samochodów osobowych i dostawczych, dostawców silników elektrycznych i rurociągów oraz branży budowlanej i projektowane są z myślą o zapobieganiu korozji, zwiększaniu wydajności i zapewnianiu trwałości powlekanych powierzchni. Bazując na ponad 150 latach doświadczeń w branży lakierniczej, 13 300 pracowników firmy Axalta stale poszukuje sposobów, by jeszcze lepiej służyć ponad 100 000 klientów w 130 krajach, oferując im najlepsze systemy lakiernicze i techniki ich aplikacji. Więcej informacji na naszej stronie internetowej axalta.pl i na Twitterze @Axalta oraz na LinkedIn.