Dane kontaktowe dla mediów


Dane kontaktowe na Europę, Bliski Wschód i Afrykę


Alexandra Tomilin

Axalta Coating Systems
Deutschland GmbH & Co. KG
Christbusch 25
42285 Wuppertal,
Germany