Axalta is not resposible for content you are about to view

Show Searchbox Show Navigation

Integritetspolicy

GDPR-INTEGRITETSPOLICY FÖR WEBBPLATSEN

 

Senast uppdaterad: 25 maj, 2018

Axalta-enheten (Axalta, vi, oss) anser att det är viktigt att du förstår hur Axalta samlar in, lagrar, delar och använder information från och om vår webbplats besökare, kunder och säljare. Vi agerar i enlighet med denna GDPR-Integritetspolicy (Policy) och vår cookie-policy som publiceras på denna webbplats avseende vår insamling, användning och distribution av personliga och icke-personliga uppgifter som samlas in via webbplatsen eller under vår affärsverksamhet när den genomförs någon annanstans, när vi agerar som registeransvarig för dessa uppgifter och när dess behandling regleras av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Denna Policy gäller inte information som samlas in, lagras, delas eller distribueras av webbplatser från tredje part. Denna Policy kan vid behov komma att uppdateras.

För tillämpning av den gällande dataskyddslagen, är Axalta registeransvariga för alla Personuppgifter som samlas in från dig på webbplatsen eller på annat sätt i syfte att bedriva eller utveckla vår verksamhet med dig. I denna Policy avses med Personuppgifter all information som rör en identifierad eller identifierbar person.

Innehållsförteckning

Information vi samlar in automatiskt

Information som du tillhandahåller

Webbspårning

Cookies

Användning av Personuppgifter

Utlämnande av Personuppgifter

Barn

Marknadsföring

Säkerhet

Lagring av Personuppgifter

Externa länkar

Dina rättigheter

Ändringar av denna Policy

Kontaktinformation

Information vi samlar in automatiskt

När du besöker vår webbplats insamlar vår server automatiskt viss webbläsar- eller enhetsgenererad information, vilken i vissa fall kan utgöra Personuppgifter, inklusive men inte begränsat till:

 • din domän;
 • din IP-adress;
 • ditt besöks datum, tid och varaktighet;
 • din webbläsartyp;
 • ditt operativsystem;
 • dina webbplatsbesök;
 • information från tredje part;
 • annan information om din dator eller enhet;
 • internettrafik,
 • Ditt användarbeteende (t.ex. hur du interagerar med webbplatsen).

Vi använder inte denna automatiskt insamlade information för att försöka identifiera dig med namn, och vi associerar den inte med information du lämnar frivilligt, enligt det som beskrivs nedan.

Information som du tillhandahåller

För att komma åt eller använda vissa delar av webbplatsen eller få tillgång till webbplatsens fullständiga funktionalitet eller på annat sätt bedriva verksamhet med oss eller försöka göra affärer med oss, kan du bli uppmanad att lämna vissa Personuppgifter till oss enligt följande:

 • genom att fylla i formulär (till exempel formuläret "Kontakta oss") på vår webbplats eller på en mässa eller någon annanstans vi bedriver verksamhet;
 • genom att ladda ner dokumentation från vår webbplats;
 • genom att prenumerera på nyhetsbrev eller annan kommunikation;
 • genom att kommunicera med oss via telefon, e-post eller på annat sätt med hjälp av vår kontaktinformation; eller
 • genom att söka jobb, arbetsutplacering eller praktik på vår rekryteringsplattform, där du också bör referera till de specifika Integritetspolicyer som ställs till förfogande för dig under rekryteringsprocessen.

Vanligtvis inkluderar de Personuppgifter du ger oss namn, företag, företagsadress, telefonnummer och e-postadress samt eventuella Personuppgifter som krävs för att besvara eventuella förfrågningar eller hantera klagomål. Om du söker jobb, arbetsutplacering eller praktikplats kommer du att bli ombedd att lämna viss ytterligare information, till exempel om din utbildning, anställningshistorik och arbetstillstånd, i enlighet med en särskild Integritetspolicy för jobbkandidater.

Dessa Personuppgifter är nödvändiga för att kunna ingå ett avtal med dig (till exempel i avvaktan på ett anställningsavtal eller tjänsteavtal) eller för att utöva ett avtal med dig (t.ex. för att tillhandahålla tjänster på din begäran) och underlåtenhet att lämna denna information kan leda till oförmåga för oss att tillhandahålla begärda tjänster eller produkter, eller att överväga din ansökan om anställning.

Webbspårning

Webbspårning / Analys

Vi använder en webbspårnings- och webbanalysprogramvara för att få fram användningsfrekvens och antalet personer som besöker vår webbplats. I samband med detta, samlar vi inte in några Personuppgifter som kan avslöja din identitet för oss. Endast den IP-adress som du använder när du besöker vår webbplats behandlas. Dessa uppgifter kommer endast att användas gruppvis i aggregerad form för statistiska ändamål och vidareutveckling av våra webbplatser.

Vår webbspårnings- och analysprogramvara drivs av en tredjepartsleverantör, Webtrekk GmbH, Berlin i Tyskland, på grundval av ett avtal med Axalta, LLC för alla Axalta Group-företag.

Du kan när som helst välja att motsätta dig insamling och användning av ovan nämnda information för statistiska ändamål och/eller vidareutveckling av våra webbplatser, genom att

·         desaktivera inställningen ”spåra användare” i din webbläsare eller

·         genom att använda undantagsmekanismen som tillhandahålls av Webtrekk GmbH här

Sociala bokmärken

Denna webbplats innehåller ”Addthis”-pluginprogram som gör att du kan dela ett visst innehåll på webbplatsen via ett urval av sociala nätverk eller andra webbplatser. Addthis använder Cookies (se nedan) och samlar in viss information (t.ex. tiden för din användning av Addthis-pluginprogrammet eller språkinställningarna i din webbläsare) som behandlas av AddThis, LLC i USA. Mer detaljerad information om AddThis, LLC:s insamling, behandling och användning av data och information hittar du på www.addthis.com/privacy. Axalta insamlar, behandlar och använder inte denna information.

Du kan välja att motsätta dig AddThis, LLC:s insamling och användning av ovan nämnda information, med hjälp av undantagsmekanismen som tillhandahålls här.

Övriga Personuppgifter

Övriga Personuppgifter såsom ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress insamlas inte såvida du inte aktivt ger oss sådan information, t.ex. i samband med en undersökning, behandling av en förfrågan från dig, din registrering på vår webbplats eller i samband med en beställning (se nedan).

Cookies

Vår webbplats använder cookies.

Vi använder följande "cookies" på våra webbplatser i samband med några av de funktioner som beskrivs ovan. "Cookies" är små filer som gör att vi kan lagra enskild information relaterad till din dator eller annan enhet som används för att besöka vår webbplats. Cookies hjälper oss att bestämma användningsfrekvensen och antalet personer som besöker vår webbplats och att anpassa våra tjänster så bekvämt och effektivt som möjligt för dig.

Cookie

Namn

Syfte

Analyscookies

.webtrekk.com

Axaltas analyssystem använder cookies för att samla information om besökarnas aktivitet på webbplatser och andra Axalta-onlinetjänster. De insamlade uppgifterna skickas till vår analyspartner Webtrekk, för analys och rapportering. Axalta använder den här informationen för att förbättra de tjänster som tillhandahålls för användarna. Uppgifterna används endast i aggregerad form. Mer information finns här.

Prestanda-cookies

.axaltacs.com, .axalta.com, .standox.com, .spieshecker.com, .cromax.com

Dessa cookies tillåter Axalta att komma ihåg val du gör, såsom ditt språk eller den region du befinner dig i, och ger förbättrade, mer personliga funktioner. Informationen som dessa cookies samlar in kan vara anonymiserad och den kan inte spåra din surfaktivitet på andra webbplatser.

Funktionalitets-cookies

auth.axaltacs.com

Denna cookie är nödvändig för att underlätta grundläggande webbplatsfunktionalitet, till exempel att komma ihåg inloggningsstatus, och låter dig automatiskt logga in på en Axalta-tjänst som du tidigare har registrerat för.

Analyscookies

.addthis.com

Cookien används för att aggregera data för att erbjuda rapportering till webbplatser som använder AddThis. Addthis gör analyser för att hjälpa Axalta att bättre förstå sina besökare. Till exempel använder Addthis ett slumpmässigt genererat ID som tilldelas varje webbläsare, för att berätta för en webbplatsägare hur många personer som delar innehållet. De använder sig också av aggregerad webbläsardata för att berätta för en webbplatsägare om de flesta som delar innehållet med sina vänner till exempel är sportfans.

Innehållet i en cookie är begränsat till ett identifikationsnummer. Namn, IP-adress eller annan information om din sanna identitet insamlas endast i den utsträckning som är nödvändig för driften av funktionalitets-cookies (dvs i samband med inloggningsfunktionen).

De flesta webbläsare tillåter en viss kontroll över de flesta cookies via webbläsarinställningarna. Om du vill veta mer om cookies, inklusive hur du ser vilka cookies som har ställts in och hur man hanterar och tar bort dem, besök www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

Användning av Personuppgifter

Nedan följer en översikt över våra syften för att använda dina Personuppgifter. Ytterligare uppgifter om hur vi behandlar dina Personuppgifter kan tillhandahållas till dig i ett separat meddelande eller avtal.

All behandling och användning av dina personuppgifter är motiverad av ett "villkor" för behandlingen. Dessutom är behandlingen av känsliga personuppgifter (t.ex. frågor om religion och nationalitet i en jobbansökan) alltid särskilt motiverad. I de flesta fall är behandlingen motiverad utifrån att:

 • Behandlingen är nödvändig för att kunna ingå ett avtal med dig eller vidta åtgärder för att ingå ett avtal baserat på din förfrågan, till exempel att genomföra en beställning, att bedöma din jobbansökan eller att tillhandahålla produktinformation du har begärt;
 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla en relevant juridisk skyldighet, såsom av bokföringsskäl eller för att verifiera anställningsberättigande;
 • Bearbetningen ligger i våra legitima intressen, vilka inte överskrids av dina intressen och grundläggande rättigheter. Våra legitima intressen är att använda leverantörs-, kund- och webbplatsanvändardata för att bedriva och utveckla vår affärsverksamhet med dessa och med andra, samtidigt som vi begränsar användningen av deras Personuppgifter till ändamål som stöder upprätthållandet och utvecklingen av vår verksamhet; eller
 • för att du har samtyckt till behandlingen.

Vi använder de Personuppgifter vi samlar in till att:

 • bedriva och utveckla vår affärsverksamhet med dig och med andra, vilket beskrivs i detalj nedan;
 • förse dig med tjänster eller produkter du har ingått avtal om;
 • administrera och hantera köp- eller försäljningsavtal med våra leverantörer och kunder;
 • tillhandahålla kundsupport efter köpet;
 • behandla, utvärdera och slutföra vissa transaktioner som berör webbplatsen och mer generella transaktioner med Axaltas produkter och tjänster;
 • driva, utvärdera, underhålla, förbättra och utveckla webbplatsen (inklusive genom att övervaka och analysera trender, tillgång till och användning av webbplatsen för reklam- och marknadsföringssyften);
 • utvärdera, förbättra och utveckla våra produkter och tjänster i allmänhet;
 • anpassa vår webbplats efter användarnas behov;
 • informera dig om evenemang, kampanjer, webbplatsen och Axaltas produkter och tjänster;
 • ge dig dokumentation eller kommunikation som du har begärt;
 • kommunicera med användare för att besvara deras frågor eller undersöka klagomål;
 • stödja och hantera en rekryterings-, arbetsutplacerings- eller praktikprocess, inklusive bedöma ansökningar och göra erbjudanden;
 • skicka dig marknadsföringskommunikation, där det är tillåtet för oss att göra det;
 • skydda och säkerställa säkerheten på webbplatsen, samt Axaltas konfidentiella och proprietär information och Axaltas information om medarbetare;
 • hantera, skydda mot och undersöka bedrägeri, riskexponering, tvister och andra förpliktelser, inklusive men inte begränsat till brott mot våra avtalsvillkor eller lagar eller förordningar;
 • dela dina Personuppgifter med tredje part i samband med potentiell eller faktisk försäljning av vårt företag eller någon av våra tillgångar eller någon av våra anslutna företag, i sådana fall kan Personuppgifter som innehas av oss om våra användare vara en av de överförda tillgångarna;

Axalta kommer inte sälja eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part.

Utlämnande av Personuppgifter

Vi är en del av den globala Axalta-gruppen och från tid till annan kommer det vara nödvändigt att dela dina Personuppgifter med våra anknutna företag för de ovan beskrivna syftena. Vi kan också utse tredje parts tjänsteleverantörer (som kommer att fungera enligt våra instruktioner) för att hjälpa oss att tillhandahålla information, produkter eller tjänster till dig, leda och hantera vår verksamhet eller att hantera och förbättra våra produkter, tjänster eller webbplatsen. Axalta kan dela dina Personuppgifter med dessa anknutna företag och tredje parter för att utföra tjänster som de tredje parterna har åtagit sig av Axalta att utföra å Axaltas vägnar, med förbehåll för särskilda avtalsbestämmelser och säkerhetsåtgärder, eller om vi anser att det är rimligt och nödvändigt för att förebygga skada eller förlust, eller om vi anser att utlämnandet av uppgifter kommer att bidra till undersökningen av misstänkta eller faktiska olagliga aktiviteter.

Om dina Personuppgifter överförs utanför EU till andra Axalta-anknutna företag eller till tredjepartsleverantörer, kommer vi att vidta åtgärder för att se till att dina Personuppgifter får samma skyddsnivå som om de förblev inom EU, bland annat genom att ingå dataöverföringsavtal baserade på Europeiska kommissionens godkända standardavtalsklausuler, eller genom att förlita oss på certifieringssystem som integritetsskyddet (Privacy Shield) mellan EU och USA. För överföring av Personuppgifter mellan Axaltas anknutna företag använder vi oss av Europeiska kommissionens godkända standardavtalsklausuler. Listan över alla länder till vilka dina Personuppgifter överförs och om varje land agerar i enlighet med beslut av Europeiska kommissionen som bestämmer att landet upprätthåller ett adekvat skydd för Personuppgifter, anges här Lista över länder. Du har rätt att få information om huruvida dina Personuppgifter överförs till länder utanför EU. Kontaktinformation hittar du längst ner på denna sida.

Axalta förbehåller sig rätten att dela med sig av all information som du tillhandahåller, som inte anses vara Personuppgifter eller som inte på annat sätt omfattas av avtalsbestämmelser.

Barn

Webbplatsen är inte avsedd för barn under 16 år och Axalta samlar inte, lagrar, delar eller använder inte Personuppgifter för barn under 16 år medvetet. Om du är under 16 år, ber vi dig att inte lämna några personuppgifter även om webbplatsen uppmanar till att göra det. Om du är under 16 år och du har lämnat personuppgifter, var vänlig be din förälder/dina föräldrar eller vårdnadshavare att kontakta Axalta så kommer Axalta att radera alla sådana Personuppgifter.

Marknadsföring e-postmeddelanden

Där det är tillåtet att göra det, och där ditt samtycke krävs, kan vi kommunicera med dig via e-post för att berätta om våra produkter och tjänster. Om du vill avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation, använd länken "avsluta prenumerationen" eller kontakta oss direkt, så kommer vi att sluta skicka meddelanden.

Säkerhet

Axalta syftar till att undanhålla och skydda dina Personuppgifter från obehörig åtkomst, felaktig användning eller utlämnande, obehörig modifiering eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust. Axalta använder och underhåller vissa rimliga processer, system och tekniker för att göra detta. Du bekräftar emellertid att du är medveten om att ingen överföring via internet är helt säker eller felfri, och att dessa processer, system och teknik som används och underhålls av Axalta är föremål för kompromisser. Följaktligen kan vi inte hållas ansvariga för obehörig eller oavsiktlig tillgång som ligger utanför vår kontroll.

Lagring av dina Personuppgifter

Vi tillämpar en allmän regel om att endast behålla Personuppgifter så länge som krävs för att uppfylla syftet för vilka de samlades in. I allmänhet behåller vi dina Personuppgifter under en tidsperiod som motsvarar en lagstadgad begränsning, till exempel för att upprätthålla en korrekt registrering av din kontakt med oss. Under vissa omständigheter kan vi emellertid behålla Personuppgifter under längre tidsperioder, till exempel när vi är skyldiga att göra det i enlighet med lagstadgade, skattemässiga och redovisningskrav eller, om så krävs, på uppdrag av en juridisk process, juridisk auktoritet eller annan statlig enhet som har befogenhet att göra begäran, så länge som krävs.

Avseende marknadsföring, behåller vi dina personuppgifter i 12 månader efter din senaste begäran om någon tjänst eller annan kontakt med oss som du initierar.

Externa länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Eftersom Axalta inte kontrollerar eller ansvarar för integritetspraxis på dessa webbplatser uppmanar vi dig att granska Integritetspolicyerna för dessa tredje parts webbplatser. Denna Policy avser endast Personuppgifter som samlas in av våra webbplatser eller genom våra företagsaktiviteter.

Dina rättigheter

Vi kommer att vidta åtgärder i enlighet med gällande lagstiftning för att se till att dina Personuppgifter är korrekta, fullständiga och aktuella. Du har rätt att få otillräckliga, ofullständiga eller felaktiga personuppgifter korrigerade (dvs rättade).

Du har också rätt att begära tillgång till dina personuppgifter samt att få ytterligare information om behandlingen.

Om dina Personuppgifter behandlas på grundval av ditt samtycke, har du rätt att återkalla samtycket när som helst utan att påverka lagenligheten av behandlingen på grund av samtycket innan det tas tillbaka.

Vidare har du rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina Personuppgifter eller att under vissa omständigheter radera dina Personuppgifter.

Från den 25 maj 2018 träder också följande rättigheter i kraft:

·                     Dataportabilitet - där vi förlitar oss på (som rättslig grund för behandling) ditt samtycke, eller det faktum att behandlingen är nödvändig för att ingå ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din förfrågan innan du ingår ett avtal, och Personuppgifterna behandlas automatiskt, har du rätt att få information om alla sådana Personuppgifter som du har lämnat till Axalta i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format samt att vi måste sända det till en annan styrenhet där detta är tekniskt möjligt.

·                     Rätt till radering - du har rätt att under särskilda omständigheter radera dina Personuppgifter, till exempel där du har återkallat ditt samtycke, där du motsätter dig behandling baserat på legitima intressen och vi inte har några övergripande legitima skäl (se nedan) eller där Personuppgifter har behandlats olagligt.

·                     Rätt till begränsning av behandling - du har rätt att begränsa vår behandling av dina Personuppgifter (det vill säga att endast tillåta lagring) där:

o    du bestrider noggrannheten i Personuppgifterna tills vi har vidtagit tillräckliga åtgärder för att korrigera eller verifiera dess noggrannhet;

o    om behandlingen är olaglig men du inte vill att vi ska radera Personuppgifterna;

o    om vi inte längre behöver dina Personuppgifter för behandlingsändamål, men du behöver Personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara juridiska tvister; eller

o    om du har invänt mot behandling motiverat av berättigade intresseskäl (se nedan), i avvaktan på om vi har tvingande legitima skäl att fortsätta behandlingen.

Om dina Personuppgifter är föremål för begränsningar kommer vi endast att behandla dem med ditt samtycke eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga tvister.

·         Du har också rätt att lämna in en anmälan hos tillsynsmyndigheten på din hemort, arbetsort eller -plats för påstådd överträdelse om du anser att behandlingen av dina Personuppgifter strider mot gällande lagstiftning.  Här hittar du en lista över tillsynsmyndigheter för dataskydd http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

·         Rätt till invändning mot behandling (inklusive profilering) baserat på berättigade intresseskäl - om vi baserat på legitima intressen behandlar dina Personuppgifter, har du rätt att invända mot den behandlingen. Om du gör invändningar måste vi avsluta behandlingen om vi inte kan påvisa tvingande legitima grunder för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller att vi behöver behandla Personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga tvister. Om vi baserat på legitimt intresse som underlag för behandlingen tror att vi kan påvisa sådana tvingande legitima skäl, men vi kommer att överväga varje enskilt fall på individuell basis.

·         Rätt att göra invändningar mot direktmarknadsföring (inklusive profilering) - du har rätt att invända mot vår användning av dina Personuppgifter (inklusive profilering) för direktmarknadsföringsändamål, till exempel när vi använder dina Personuppgifter för att bjuda in till våra PR-evenemang.

Vänligen kontakta oss enligt anvisningarna i Kontaktinformationen längst ner på sidan, om du vill utöva några av dina rättigheter eller om du har några frågor eller klagomål angående behandlingen av dina Personuppgifter.

Ändringar av denna Policy

Eventuella ändringar eller uppdateringar som vi gör avseende denna Policy kommer i förväg att publiceras på denna webbplats. Om vi har dina kontaktuppgifter lagrade, kommer vi att meddela dig i förväg om eventuella ändringar avseende denna Policy som är väsentliga eller kan ha konsekvenser för dig. Avseende andra ändringar, ber vi dig att besöka webbplatsen regelbundet för att hålla dig informerad om eventuella uppdateringar eller ändring av denna Policy.

Kontaktinformation

Om du har några frågor angående denna Policy eller om du vill utöva några av dina rättigheter, vänligen kontakta oss. Vår allmänna kontaktinformation hittar du längst ned på webbsidan.

Vi har också en dataskyddsansvarig (DPO) som kan kontaktas på:

hannes.vedin@axalta.com

Tel. 0705-857030

Tel. 0490-66221