Axalta is not resposible for content you are about to view

Show Searchbox Show Navigation

Axalta da_DK

GDPR-MEDDELELSE OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

 

Senest revideret: 25. maj 2018

Axalta-enheden (Axalta, vi, os) mener, det er vigtigt, at du er klar over, hvordan Axalta3 indsamler, opbevarer, videregiver og bruger oplysninger fra og om vores webstedsbrugere, kunder og leverandører. Vi efterlever denne GDPR-meddelelse om beskyttelse af personoplysninger (Meddelelse) og vores cookiepolitik offentliggjort på dette websted, hvad angår vores indsamling, brug og videregivelse af personlige og ikke-personoplysninger indsamlet gennem vores websted eller i forbindelse med vores forretningsaktiviteter andre steder – når vi er dataansvarlig i forhold til oplysningerne, og når behandlingen er underlagt EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Denne meddelelse gælder ikke for de oplysninger, der indsamles, opbevares, videregives eller distribueres af tredjepartswebsteder. Denne meddelelse kan blive opdateret fra tid til anden.

Ifølge den gældende databeskyttelsesret er Axalta dataansvarlig for de personoplysninger, der indsamles på vores websted eller på anden måde med henblik på at udføre eller at udvikle vores forretningsaktiviteter sammen med dig. I denne meddelelse betyder personoplysninger alle oplysninger, som er relateret til en identificeret eller identificerbar person.

Indholdsfortegnelse

Oplysninger, vi indsamler automatisk

Oplysninger, du giver os

Sporing af webstedstrafik

Cookies

Brug af personoplysninger

Videregivelse af personoplysninger

Børn

Markedsføring

Sikkerhed

Opbevaring af personoplysninger

Eksterne links

Dine rettigheder

Ændringer i denne meddelelse

Kontaktoplysninger

Oplysninger, vi indsamler automatisk

Når du besøger vores websted, indsamler vores server automatisk visse oplysninger fra din browser eller oplysninger, som din enhed genererer. Det kan i nogle tilfælde omfatte personoplysninger, herunder, men ikke begrænset til:

 • Dit domæne
 • Din IP-adresse
 • Varighed, dato og tidspunkt for dit besøg
 • Din browsertype
 • Dit operativsystem
 • Hvilke sider du har besøgt
 • Oplysninger fra tredjeparter
 • Andre oplysninger om din computer eller enhed
 • Internettrafik
 • Din brugeradfærd (fx hvordan du bruger webstedet).

Vi bruger ikke disse automatisk indsamlede oplysninger til at forsøge at identificere dig med navn, og vi sammenholder dem ikke med de oplysninger, du giver frivilligt, som beskrevet nedenfor.

Oplysninger, du giver os

For at få adgang til og bruge visse dele af webstedet, få fuldt udbytte af alle funktionerne på webstedet eller på anden vis handle med os eller forsøge at handle med os kan vi bede dig om visse personoplysninger på følgende måder:

 • Når du udfylder formularer (fx "Kontakt os"-formularer) på vores websted, på salgsmesser eller andre steder, hvor vi driver forretning.
 • Når du downloader dokumentation fra vores websted.
 • Når du abonnerer på nyhedsbreve eller andre meddelelser.
 • Når du kommunikerer med os pr. telefon, e-mail eller på anden vis anvender vores kontaktoplysninger.
 • Eller når du søger en stilling, praktikophold eller erhvervspraktik gennem vores rekrutteringsplatform. I den forbindelse skal du desuden sørge for at læse de specifikke meddelelser om beskyttelse af personoplysninger, der gøres tilgængelige for dig i løbet af rekrutteringsprocessen.

Typisk vil de personoplysninger, du giver os, omfatte navn, forretningsmæssigt tilhørsforhold, forretningsadresse, telefonnummer og e-mailadresse – og personoplysninger, vi skal bruge for at kunne hjælpe dig, hvis du har spørgsmål eller klager. Hvis du søger en stilling, praktikophold eller erhvervspraktik, bliver du bedt om at give visse yderligere oplysninger, fx din uddannelse, ansættelseshistorik, og om du har ret til at arbejde. Disse oplysninger er omfattet af en specifik meddelelse om beskyttelse af personoplysninger til jobkandidater.

Disse personoplysninger er nødvendige for at kunne indgå en aftale med dig (fx i forbindelse med forberedelse af en ansættelseskontrakt eller en serviceydelsesaftale). Disse oplysninger kan også være nødvendige for at kunne indgå en kontrakt med dig (fx om levering af serviceydelser, du har anmodet om). Undlader du at give disse oplysninger, kan det bevirke, at vi ikke kan levere de serviceydelser eller produkterne, du har anmodet om, eller at din jobansøgning ikke kan tages i betragtning.

Sporing af webstedstrafik

Sporing/analyse af webstedstrafik

Vi sporer og analyserer trafikken på vores websted ved hjælp af software, dvs. at vi måler brugshyppigheden og antallet af personer, der besøger vores websted. I denne sammenhæng indsamler vi ingen personoplysninger, som kan afsløre din identitet over for os. Det er kun IP-adressen, som du besøger vores websted fra, der behandles. Disse oplysninger bliver kun brugt inden for vores koncern – og kun i sammenfattet form – til statistiske formål og videreudvikling af vores websteder.

Vores software til sporing og analyse af webstedstrafik drives af en tredjepartsleverandør – Webtrekk GmbH, Berlin, Tyskland – på grundlag af en kontrakt med Axalta, LLC gældende for alle Axalta-koncernens selskaber.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod indsamling og brug af de ovennævnte oplysninger til statistiske formål og videreudvikling af vores websteder. Du kan gøre dette ved at

·                                   slå indstillingen "spor brugere" i din browser fra

·                                   eller ved at bruge frameldingsfunktionen, der stilles til rådighed af Webtrekk GmbH her

Social bogmærkning

Dette websted indeholder "Addthis"-plugins, som gør, at du kan dele visse typer indhold fra webstedet på forskellige sociale medier eller andre websteder. Addthis bruger cookies (se nedenfor) og indsamler visse oplysninger (fx tidspunktet for din anvendelse af Addthis-plugin eller sprogindstillingerne i din browser). Disse oplysninger behandles af AddThis, LLC i USA. Du kan få mere at vide om, hvordan AddThis, LLC indsamler, behandler og bruger data og oplysninger, påwww.addthis.com/privacy. Axalta hverken indsamler, behandler eller bruger denne type oplysninger.

Du kan gøre indsigelse imod indsamling og brug af ovennævnte oplysninger ved at benytte frameldingsfunktionen, der stilles til rådighed af AddThis, LLC her.

Andre personoplysninger

Andre personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse indsamles ikke, medmindre du aktivt giver os disse oplysninger. Det kan fx være i forbindelse med en spørgeundersøgelse, ekspedition af en henvendelse fra dig, når du registrerer dig på vores websted eller i forbindelse med en ordre (se nedenfor).

Cookies

Vi bruger cookies på vores websteder.

Vi bruger følgende "cookies" på vores websteder i forbindelse med nogle af de funktionaliteter, der er beskrevet ovenfor. "Cookies" er små filer, der gør, at vi kan gemme individuelle oplysninger om den computer eller enhed, du bruger, når du går ind på vores websted. Cookies hjælper os fx med at måle brugshyppigheden og antallet af personer, der besøger vores websted, og med at gøre vores serviceydelser så komfortable og effektive som muligt for dig.

Cookie

Navn

Formål

Analytiske cookies

.webtrekk.com

Axaltas analysesystem bruger cookies til at indsamle oplysninger om besøgsaktivitet på webstederne og på Axaltas andre onlinetjenester. De oplysninger, vi indsamler, sendes til Webtrekk, vores analysepartner, med henblik på analyse og udarbejdelse af rapporter. Axalta bruger disse oplysninger til forbedring af de serviceydelser, vi stiller til rådighed for vores brugere. Oplysningerne bruges kun i sammenfattet form. Flere detaljer kan findes her.

Ydelsescookies

.axaltacs.com, .axalta.com, .standox.com, .spieshecker.com, .cromax.com

Disse cookies gør, at Axalta kan huske de valg, du træffer, fx dit sprog eller det område, du befinder dig i. På den måde kan Axalta tilbyde dig en bedre, mere individuelt tilpasset oplevelse på webstedet. Oplysningerne, der indsamles i disse cookies, kan være anonymiserede, og de kan ikke spore din internetaktivitet på andre websteder.

Funktionalitetscookies

auth.axaltacs.com

Denne cookie er nødvendig for de grundlæggende webstedsfunktioner, fx at huske dine loginoplysninger, så du automatisk kan blive logget på en Axalta-tjeneste, du tidligere har tilmeldt dig.

Analytiske cookies

.addthis.com

En analytisk cookie bruges til at sammenfatte oplysninger for at muliggøre rapportering til websteder, der bruger AddThis. Addthis laver analyser for at hjælpe Axalta til bedre at forstå vores webstedsbrugere. For eksempel bruger Addthis et vilkårligt genereret ID, der er knyttet til hver webbrowser for at oplyse webstedsejeren (os) om, hvor mange personer der deler webstedsejerens indhold. Addthis bruger også sammenfattede browsingoplysninger til at fortælle webstedsejeren, hvorvidt de personer der er mest tilbøjelige til at dele webstedsejerens indhold med deres venner, fx er sportsinteresserede.

Indholdet i en analytisk cookie er begrænset til et identifikationsnummer. Navn, IP-adresse og andre oplysninger om din sande identitet indsamles kun i det omfang, det er nødvendigt, for at funktionalitetscookien kan udføre sin funktion (dvs. loginfunktionen).

De fleste webbrowsere muliggør – gennem browserindstillinger – en vis kontrol med de fleste cookies. Hvis du vil vide mere om cookies, herunder hvordan du kan se, hvilke cookies din browser er indstillet til at tillade, og hvordan du kan administrere/slette cookies, kan du gå ind på www.aboutcookies.orgellerwww.allaboutcookies.org.

Brug af personoplysninger

Følgende er en oversigt over de formål, der ligger til grund for vores brug af dine personoplysninger. Yderligere oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan gøres tilgængelige for dig i en separat meddelelse eller kontrakt.

Al behandling og brug af dine personoplysninger har som forudsætning, at det sker med henblik på behandling. Desuden vil behandling af følsomme personoplysninger (fx vedrørende religion og nationalitet, som vi beder om i forbindelse med en stillingsansøgning) altid blive specifikt begrundet. I de fleste tilfælde er behandlingen begrundet i, at:

 • Behandlingen er nødvendig for at kunne indgå en kontrakt med dig eller i forbindelse med forberedelser til at indgå en kontrakt efter anmodning fra dig. Det kan fx være for at ekspedere en ordre, behandle din jobansøgning eller sende dig produktoplysninger, du har anmodet om.
 • Behandlingen er nødvendig for, at vi kan opfylde visse lovbestemte forpligtelser, som fx at føre regnskab eller verificere dine kvalifikationer til et job.
 • Behandlingen er i vores legitime interesse, som ikke tilsidesættes af dine interesser og grundlæggende rettigheder. Vores legitime interesse er at bruge oplysninger om vores leverandører, kunder og webstedbrugere med det formål at udføre og udvikle vores forretningsaktiviteter til fordel for disse parter eller os selv. I den forbindelse begrænser vi brugen af disse parters personoplysninger til kun at omfatte formål, der kan medvirke til udførelse og udvikling af vores forretningsaktiviteter.
 • Du har givet dit samtykke til behandling af dine oplysninger.

Vi bruger de indsamlede personoplysninger til at:

 • Udføre og udvikle vores forretningsaktiviteter sammen med dig og andre, som nærmere beskrevet nedenfor.
 • Give dig de serviceydelser og produkter, du har indgået aftale om.
 • Administrere og varetage udførelsen af købs- eller salgsaftaler med vores leverandører og kunder
 • Give dig eftersalgssupport.
 • Styre, evaluere og udføre visse transaktioner, der involverer webstedet, og mere generelt, transaktioner, der omfatter Axaltas produkter og serviceydelser.
 • Styre, evaluere, vedligeholde, forbedre og udvikle webstedet (herunder overvåge og analysere tendenser, adgang til og brug af webstedet med henblik på annoncering og markedsføring).
 • Evaluere, forbedre og udvikle vores produkter og serviceydelser i almindelighed.
 • Tilpasse vores websted efter brugernes behov.
 • Informere dig om arrangementer, kampagner, webstedet og Axaltas produkter og serviceydelser.
 • Sende dig dokumentation eller meddelelser, du har anmodet om.
 • Kommunikere med brugerne for at besvare deres henvendelser og klager.
 • Supporte og administrere processer for rekruttering, praktikophold og praktikforløb, herunder behandle jobansøgninger og give jobtilbud.
 • Sende marketingmaterialer til dig, i det omfang loven tillader.
 • Beskytte og sikre webstedet, Axaltas fortrolige og proprietære oplysninger samt Axaltas medarbejdere.
 • Varetage, beskytte imod og undersøge bedrageri, risikoeksponering, fordringer og andre forpligtelser, herunder – men ikke begrænset til – overtrædelse af vores kontraktvilkår eller love og forordninger.
 • Videregive dine personoplysninger til tredjeparter i forbindelse med potentielt eller faktisk salg af vores forretning eller af aktiver tilhørende os eller vores associerede selskaber. I den forbindelse kan personoplysninger, vi opbevarer om vores brugere, udgøre en af de overførte aktiver.

Axalta vil ikke sælge eller udleje dine personoplysninger til tredjeparter.

Videregivelse af personoplysninger

Eftersom vi er en del af den globale Axalta-koncern, vil det fra tid til anden være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til vores associerede selskaber med de formål, der er beskrevet ovenfor. Vi kan ligeledes udpege tredjepartsserviceudbydere (som vil arbejde ifølge vores anvisninger) til at hjælpe os med at levere oplysninger, produkter eller serviceydelser til dig, og med at udføre og varetage vores forretningsaktiviteter og forbedre vores produkter, serviceydelser og websted. Axalta kan videregive dine personoplysninger til disse associerede selskaber og tredjeparter med henblik på at udføre serviceydelser, som Axalta har ansat disse tredjeparter til at udføre på vegne af Axalta, underlagt relevante kontraktuelle begrænsninger og sikkerhedsforanstaltninger. Videregivelse kan desuden foregå, hvis vi mener, det med rimelighed er nødvendigt for at forhindre skade eller tab, eller hvis vi mener, det vil fremme en undersøgelse af potentielle eller reelt ulovlige aktiviteter.

Hvis dine personoplysninger overføres uden for EU til Axaltas andre associerede selskaber eller til tredjepartsserviceudbydere, vil vi sørge for, at dine personoplysninger får samme beskyttelse, som hvis overførslen skete inden for EU. Dette omfatter indgåelse af dataoverførselsaftaler baseret på Europa-Kommissionens beslutning om standardkontraktbestemmelser, eller ved at anvende certificeringsordninger som fx EU-U.S. Privacy Shield-aftalen. Hvad angår overførsel af personoplysninger inden for Axaltas associerede selskaber, anvender vi Europa-Kommissionens beslutning om standardkontraktbestemmelser. Du kan se en liste over samtlige lande, hvortil dine personoplysninger bliver overført, og med angivelse af, om de enkelte lande er omfattet af Europa-Kommissionens beslutning, og om landet yder passende beskyttelse af personoplysninger, her Liste over lande. Du har ret til at få oplysninger om, hvordan dine personoplysninger overføres, når dette sker uden for EU. Du finder kontaktoplysningerne nederst på denne side.

Axalta forbeholder sig retten til at videregive de oplysninger, du giver, som ikke anses for at være personoplysninger, eller ikke på anden vis er underlagt kontraktlige begrænsninger.

Børn

Webstedet må ikke anvendes af børn under 16 år, og Axalta indsamler ikke bevidst eller opbevarer, videregiver eller bruger personoplysninger om børn under 16 år. Hvis du er under 16 år, skal du ikke give personoplysninger, heller ikke selv om du bliver bedt om at gøre det på webstedet. Hvis du er under 16 år, og du allerede har givet personoplysninger, skal du bede en forælder eller værge om at underrette Axalta, hvorefter Axalta vil slette alle sådanne personoplysninger.

Marketing e-mails]

I de tilfælde, hvor det er lovligt – og forudsat vi har dit samtykke, når dette er påkrævet – vil vi eventuelt kommunikere med dig via e-mail for at informere dig om vores produkter og serviceydelser. Ønsker du at fravælge markedsføringsmeddelelser fra os, kan du bruge afmeld-linket i vores e-mails eller skrive, eller på anden måde kontakte os direkte, hvorefter vi vil stoppe med at sende dig meddelelser.

Sikkerhed

Axalta bestræber sig på at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, forkert brug, videregivelse, uautoriserede ændringer, uautoriseret destruktion eller utilsigtet bortkomst. Axalta anvender og opretholder passende processer, systemer og teknologier for at gøre dette. Du er imidlertid bekendt med, at ingen transmission via internettet er fuldstændig sikker eller fejlfri, og at de processer, systemer og teknologier, som anvendes og opretholdes af Axalta, kan blive kompromitteret. Af samme grund kan vi heller ikke drages til ansvar for uautoriseret eller utilsigtet adgang, der er uden for vores kontrol.

Opbevaring af dine personoplysninger

Som hovedregel opbevarer vi kun personoplysninger, så længe som det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de er indsamlet. Normalt opbevarer vi dine personoplysninger i en periode, der svarer til en forældelsesfrist. Det kan fx være med det formål at holde nøjagtig kontrol med dine transaktioner med os. Men under visse omstændigheder kan vi opbevare personoplysninger i længere perioder, fx hvis vi er forpligtet til at gøre det som følge af juridiske, skattemæssige og regnskabsmæssige krav, eller hvis vi forpligtes til at gøre det af en retslig procedure, en juridisk myndighed eller anden statslig enhed, der har tilladelse til at kræve, at vi opbevarer oplysningerne, så længe det er nødvendigt.

Når det gælder markedsføring, opbevarer vi dine personoplysninger i 12 måneder efter din sidste anmodning om en serviceydelse eller andre kontakter, du har taget initiativ til.

Eksterne links

Webstedet kan indeholde links til tredjepartswebsteder. Eftersom Axalta hverken kontrollerer eller er ansvarlig for sådanne websteder, anbefaler vi, at du læser fortrolighedspolitikken på disse tredjepartswebsteder. Denne meddelelse vedrører udelukkende personoplysninger indsamlet af vores websteder eller i forbindelse med vores forretningsaktiviteter.

Dine rettigheder

Vi vil træffe foranstaltninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, for at dine personoplysninger til enhver tid er nøjagtige, fuldstændige og ajourførte. Du har ret til få mangelfulde, ufuldstændige eller forkerte personoplysninger berigtiget (dvs. rettet).

Du har endvidere ret til at anmode om at se, hvilke personoplysninger vi har indsamlet om dig, og få yderligere oplysninger om, hvordan de behandles.

I tilfælde af, at dine personoplysninger behandles efter indhentelse af dit samtykke, har du ret til når som helst at trække samtykket tilbage, uden at dette påvirker lovligheden af den behandling, der foregik med dit samtykke, inden du trak dette tilbage.

Du har desuden ret til at gøre indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger og til under visse omstændigheder at få dine personoplysninger slettet.

Fra og med den 25. maj 2018 gælder endvidere følgende rettigheder:

·                     Dataportabilitet – I de tilfælde, hvor vi er afhængige af dit samtykke (som det juridiske grundlag for behandling), eller det faktum, at behandlingen er nødvendig for at indgå en kontrakt, som du er part i, eller for at træffe foranstaltninger, du har anmodet om forud for en kontrakt, og i de tilfælde hvor de personoplysninger behandles med automatiske hjælpemidler – har du ret til at modtage alle disse personoplysninger, som du har givet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Hvis du ønsker det, er vi forpligtet til at sende disse oplysninger til en anden dataansvarlig, hvis dette er teknisk muligt.

·                     Ret til sletning – Du har ret til at få dine personoplysninger slettet under særlige omstændigheder. Det kan fx være, hvis du har trukket dit samtykke tilbage, hvis du har gjort indsigelse imod behandling af dine oplysninger grundet legitime interesser, og vi ikke har nogen legitime grunde (se nedenfor), der tilsidesætter dette, eller hvis dine personoplysninger er blevet behandlet på ulovlig vis.

·                     Ret til at begrænse behandlingen – Du har ret til at begrænse vores behandling af dine personoplysninger (dvs. kun tillade, at de opbevares) i følgende tilfælde:

o   Hvis du er i tvivl om rigtigheden af de personoplysninger, indtil vi har truffet de nødvendige foranstaltninger for at rette oplysningerne eller bekræfte deres nøjagtighed.

o   Hvis behandlingen af dine oplysninger er ulovlig, men du ikke ønsker at slette dem.

o   Hvis vi ikke længere har brug for at behandle dine personoplysninger, men hvor du selv har brug for sådanne personoplysninger for at etablere, udøve eller forsvare et retskrav.

o   Hvis du har gjort indsigelse mod behandling, begrundet i legitime interesser (se nedenfor), og det endnu ikke er afgjort, hvorvidt vi har tvingende legitime grunde til at fortsætte behandlingen.

Hvis dine personoplysninger er underlagt begrænsninger, vil vi kun behandle dem, hvis vi har fået dit samtykke, eller med henblik på at etablere, udøve eller forsvare et retskrav.

·         Hvis du mener, at behandling af dine personoplysninger udgør en overtrædelse af de gældende love, har du desuden ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden i det område, hvor du har bopæl, på din arbejdsplads eller i det område, hvor den formodede overtrædelse fandt sted. En liste over datatilsynsmyndigheder findes her http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

·         Ret til at gøre indsigelse imod behandling (herunder profilering),, der er begrundet i legitime interesser – Du har ret til at gøre indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger i de tilfælde, hvor vores legitime interesser er grundlaget for behandlingen. Hvis du gør indsigelse imod behandlingen, er vi forpligtet til at stoppe den, medmindre vi kan give overbevisende legitime grunde til behandlingen, og disse grunde tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder. Eller hvis vi er nødt til at behandle personoplysninger med henblik på at etablere, udøve eller forsvare et retskrav. I de tilfælde, hvor vores legitime interesser er grundlaget for behandlingen, mener vi, at vi kan bevise, at der foreligger sådanne overbevisende legitime grunde, men vi vil tage stilling fra sag til sag.

·         Ret til at gøre indsigelse imod direkte markedsføring (herunder profilering) – Du har ret til at gøre indsigelse imod vores brug af dine personoplysninger (herunder profilering) til markedsføringsformål, fx når vi bruger dine personoplysninger til at invitere dig til vores salgsfremmende arrangementer.

Kontakt os som angivet under Kontaktoplysninger nederst på siden, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål eller klager i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.

Ændringer i denne meddelelse

Eventuelle ændringer eller opdateringer, vi foretager i denne meddelelse, vil i forvejen blive offentliggjort på denne side. Hvis vi har dine kontaktoplysninger i vores database, vil vi give dig besked om ændringer i denne meddelelse, hvis ændringerne er væsentlige eller på nogen måde påvirker dig. Angående alle andre ændringer bedes du åbne denne meddelelse med jævne mellemrum for at se eventuelle opdateringer og ændringer.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne meddelelse eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os. Vores generelle kontaktoplysninger findes nederst på vores websted.

Vi har også en databeskyttelsesrådgiver, som kan kontaktes på:

hannes.vedin@axalta.com

tel. 0705-857030,

tel. 0490-66221