Axalta is not resposible for content you are about to view

Show Searchbox Show Navigation

Privacy

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

Poslední aktualizace: 25.května 2018

Společnost Axalta (Axalta, my, nám) považuje za důležité, abyste pochopili, jak společnost Axalta shromažďuje, ukládá, sdílí a používá informace od a o našich návštěvnících, zákaznících a prodejcích. Dodržujeme toto oznámení o ochraně osobních údajů v GDPR (Oznámení) a naše zásady používání souborů cookie, zveřejněné na této internetové stránce, ohledně toho, jak sbíráme, používáme a zveřejňujeme osobní a neosobní údaje, shromážděné prostřednictvím internetové stránky nebo v průběhu našich obchodních činností prováděných jinde, když jsme v roli správce těchto údajů a když se údaje zpracovávají podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Toto oznámení se nevztahuje na informace shromážděné, uložené, sdílené nebo distribuované třetími stranami. Toto oznámení může být čas od času aktualizováno.

Pro účely platných zákonů o ochraně osobních údajů je Axalta správcem veškerých osobních údajů, které od vás shromáždí na internetových stránkách nebo jinak, za účelem vedení nebo rozvíjení našich vzájemných obchodních vztahů. Pro účely tohoto oznámení zahrnuje označení osobní údaje veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby.

Obsah

Automaticky shromažďované informace

Informace poskytované vámi

Webová analytika

Soubory cookies

Použití osobních údajů

Zveřejňování osobních údajů

Děti

Marketing

Bezpečnost

Uchovávání osobních údajů

Externí odkazy

Vaše práva

Změny tohoto oznámení

Kontaktní informace

Automaticky shromažďované informace

Když navštívíte naši internetovou stránku, náš server automaticky shromažďuje určité informace generované prohlížečem nebo zařízením, což může v některých případech představovat shromažďování osobních údajů, mimo jiné těchto:

 • vaše doména
 • vaše adresa IP;
 • datum, čas a délka trvání vaší návštěvy
 • typ vašeho prohlížeče;
 • váš operační systém;
 • vaše návštěvy stránek;
 • informace od třetích stran;
 • další informace o vašem počítači nebo zařízení;
 • internetový provoz,
 • vaše uživatelské chování (např. jak interagujete s internetovými stránkami).

Tyto automaticky shromážděné informace nepoužíváme k tomu, abychom se pokusili identifikovat vás podle jména, a nepropojujeme je s informacemi, které poskytnete dobrovolně, jak je uvedeno níže.

Informace poskytované vámi

Abyste získali přístup nebo možnost používat určité části internetových stránek či využívat úplnou funkčnost internetových stránek nebo k jiným účelům při podnikání s námi nebo při zájmu o podnikání s námi, můžete být následujícími způsoby vyzváni k poskytnutí určitých osobních údajů:

 • vyplněním formulářů (například formulářem „Kontaktujte nás“) na našich internetových stránkách nebo na veletrhu nebo kdekoli jinde, kde podnikáme;
 • stažením dokumentů z našich internetových stránek;
 • přihlášením k odběru elektronického zpravodaje nebo jiné komunikace;
 • vzájemnou komunikací telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem s využitím našich kontaktních údajů; nebo
 • žádostí o zaměstnání, zaměstnáním nebo praxí prostřednictvím naší náborové platformy, v souvislosti s níž je nutné vycházet z relevantního oznámení o ochraně osobních údajů, které vám bylo poskytnuto během procesu náboru.

Součástí osobních údajů, které nám poskytnete, může být obvykle jméno, obchodní příslušnost, obchodní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa a veškeré osobní údaje potřebné k vyřešení případných dotazů nebo stížností. Pokud žádáte o zaměstnání, pracovní umístění nebo stáž, budete požádáni o poskytnutí určitých doplňujících informací, například o vašem vzdělání, historii zaměstnání a právu pracovat v souladu s daným oznámením o ochraně osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání.

Tyto osobní údaje jsou nutné, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu (jako např. když se očekává uzavření pracovní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb) nebo k provádění smlouvy s vámi (např. poskytování služeb na základě vaší žádosti) a neposkytnutí některých informací může vést k naší neschopnosti poskytovat požadované služby či produkty, nebo ke zvážení žádosti o zaměstnání.

Webová analytika

Webová analytika / Analýza

Pro určení frekvence používání a počtu návštěvníků našich internetových stránek používáme software pro sledování a analýzu webu. V této souvislosti nesbíráme žádné osobní údaje, podle nichž bychom mohli odhalit vaši identitu. Zpracovávána bude pouze adresa IP, kterou používáte při návštěvě našich internetových stránek. V rámci celé skupiny budou tyto údaje používány pouze v agregované podobě ke statistickým účelům a dalšímu rozvoji našich webových stránek.

Náš webový software pro sledování a analýzu provozuje třetí strana, společnost Webtrekk GmbH, Berlín, Německo, na základě smlouvy se společností Axalta, LLC pro všechny společnosti skupiny Axalta.

Můžete se kdykoli rozhodnout vznést námitky proti shromažďování a používání výše uvedených informací ke statistickým účelům a dalšímu rozvoji našich webových stránek buď

·         deaktivováním nastavení „sledování uživatelů“ ve vašem prohlížeči, nebo

·         pomocí mechanismu odhlášení (opt-out) poskytovaného společností Webtrekk GmbH here

Social Bookmarking

Tato webová stránka obsahuje pluginy „Addthis“, které umožňují sdílet určitý obsah webových stránek prostřednictvím výběru sociálních sítí nebo jiných webových stránek. Plugin Addthis používá soubory cookies (viz níže) a shromažďuje určité informace (např. čas, po který používáte plugin Addthis nebo jazykové nastavení vašeho prohlížeče), které jsou zpracovávány společností AddThis, LLC v USA. Podrobnější informace ohledně získávání, zpracovávání a použití údajů a informací společností AddThis, LLC jsou k dispozici zde www.addthis.com/privacy. Společnost Axalta tyto informace neshromažďuje, nezpracovává ani nepoužívá.

Můžete se rozhodnout vznést námitku proti shromažďování a používání výše uvedených informací společností AddThis, LLC tím, že použijete mechanismus „odhlášení“, který je k dispozici here.

Ostatní osobní údaje

Ostatní osobní údaje, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo či e-mailová adresa nejsou shromažďovány, pokud nám tyto údaje aktivně neposkytnete, např. v souvislosti s průzkumem, tím, že zpracujeme váš požadavek, zaregistrujete se na naší internetové stránce nebo v souvislosti s objednávkou (viz níže).

Soubory cookies

Naše internetové stránky využívají soubory cookies.

Na našich internetových stránkách využíváme v souvislosti s výše popsanými funkcemi soubory „cookies“. Soubory „Cookies" jsou malé soubory, které umožňují ukládat individuální informace týkající se vašeho počítače či jiného zařízení použitého pro přístup na naše internetové stránky. Soubory „cookies“ nám např. pomáhají určit frekvenci používání a počet lidí navštěvujících naše internetové stránky a vytvořit pro vás naše služby tak, aby byly co nejpohodlnější a nejefektivnější.

Soubor cookie

Název

Účel

Soubory cookies pro analýzu

.webtrekk.com

Analytický systém společnosti Axalta používá soubory cookies k získávání informací ohledně aktivity návštěvníků na internetových stránkách a v souvislosti s dalšími službami online společnosti Axalta. Shromážděná data jsou odesílána do společnosti Webtrekk, našemu partnerovi pro analýzy, za účelem analýzy a přípravy zpráv. Společnost Axalta využívá tyto informace ke zlepšování služeb, které nabízí svým uživatelům. Data jsou používána pouze v agregované formě. Další podrobnosti naleznete zde.

Soubory cookies týkající se výkonu

.axaltacs.com, .axalta.com, .standox.com, .spieshecker.com, .cromax.com

Tyto soubory cookies umožňují společnosti Axalta, aby si zapamatovala vámi zvolené možnosti, např. jazyk nebo z jakého jste regionu, a mohla poskytovat vylepšené, osobně přizpůsobenější funkce. Informace, které tyto soubory cookies mohou shromažďovat, jsou anonymizovány a nelze pomocí nich sledovat vaš aktivitu při prohlížení jiných internetových stránek.

Funkční soubory cookies

auth.axaltacs.com

Tyto soubory podporují základní funkcionalitu stránek, jako je zapamatování přihlašovacího stavu a umožňují automatické přihlášení ke službě společnosti Axalta, kterou jste si dříve zaregistrovali.

Soubory cookies pro analýzu

.addthis.com

Tento soubor cookie je používán k agregaci dat, díky nimž je možné poskytovat hlášení internetovým stránkám používajícím pluginy AddThis. Addthis poskytuje analýzy, které pomáhají společnosti Axalta lépe porozumět svým návštěvníkům. Addthis například používá náhodně vygenerované ID přidělené každému webovému prohlížeči k tomu, aby majitel internetové stránky zjistil, kolik lidí sdílí příslušný obsah. Pluginy také používají agregovaná data o vyhledávání, aby majitel internetové stránky zjistil, jestli lidé s největší pravděpodobností sdílí obsah se svými přáteli, kteří jsou například fanoušci sportu.

Obsah souboru cookie je omezený na identifikační číslo. Jméno, adresa IP nebo jiné informace týkající se vaší pravé identity se shromažďují pouze v rozsahu nezbytném pro fungování funkčních souborů cookie (tj. v souvislosti s funkcí přihlášení).

Většina webových prohlížečů umožňuje určitou kontrolu nad většinou souborů cookie prostřednictvím nastavení prohlížeče. Chcete-li se dozvědět další informace o souborech cookie, včetně toho, jak zjistit, jaké soubory cookie byly nastaveny a jak je spravovat a odstraňovat, navštivte stránku  www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org.

Použití osobních údajů

Níže je uveden přehled, za jakými účely používáme vaše osobní údaje. Další podrobnosti o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, vám mohou být poskytnuty ve zvláštním oznámení nebo smlouvě.

Veškeré zpracování a použití vašich osobních údajů je odůvodněno „podmínkou“ pro zpracování. Kromě toho zpracování citlivých osobních údajů (jako je náboženství a státní příslušnost, které jsou součástí žádosti o přijetí do zaměstnání) je vždy konkrétně odůvodněné. Ve většině případů bude zpracování odůvodněno tím, že:

 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi nebo pro podniknutí kroků k uzavření smlouvy na vaši žádost, např. k uspokojení objednávky, k posouzení žádosti o zaměstnání nebo pro poskytnutí informací o produktu, o něž jste požádali;
 • zpracování je nezbytné, abychom dodrželi příslušnou zákonnou povinnost, jako je vedení účetních záznamů neboověřili způsobilost k zaměstnání;
 • zpracování je v našich oprávněných zájmech, nad nimiž nepřevažují vaše zájmy a základní práva. Naším oprávněným zájmem je využívat uživatelská data dodavatele, zákazníků a uživatelů internetových stránek k provozování a rozvíjení našich obchodních aktivit s těmito osobami a s ostatními, přičemž používání jejich osobních údajů je omezeno na účely, které podporují provozování a rozvoj našeho podnikání; nebo
 • jste souhlasili se zpracováním.

Shromážděné osobní údaje používáme k:

 • vedení a rozvíjení našeho podnikání s vámi a s ostatními, jak je podrobněji popsáno níže;
 • poskytování jakýchkoliv služeb nebo produktů, které jsou předmětem naší smlouvy s vámi;
 • správě a řízení plnění kupních nebo prodejních smluv s našimi dodavateli a zákazníky;
 • poskytování poprodejní podpory;
 • zpracovávání, vyhodnocování a dokončování určité transakce zahrnující internetové stránky a obecněji transakce zahrnující produkty a služby společnosti Axalta;
 • provozování, hodnocení, udržování, vylepšování a rozvoj internetových stránek (včetně monitorování a analýzy trendů, přístupu k webu a jeho využívání pro reklamu a marketing);
 • vyhodnocování, zlepšování a rozvoj našich produktů a služeb obecně;
 • přizpůsobení našich internetových stránek potřebám uživatelů;
 • poskytování informací o akcích, propagaci, internetových stránkách a produktech a službách společnosti Axalta;
 • poskytnutí dokumentace nebo komunikace, o kterou jste požádali;
 • korespondenci s uživateli pro vyřešení jejich požadavků nebo stížností;
 • podpoře a řízení procesu náboru, pracovního umístění nebo stáže, včetně posouzení žádostí a vytváření nabídek;
 • marketingové komunikaci, v případech, kdy je to pro nás zákonné;
 • ochraně a zajištění bezpečnosti webových stránek, důvěrných a chráněných informací společnosti Axalta a zaměstnanců společnosti Axalta;
 • správě, ochraně před podvody a jejich vyšetřováním, vystavení se riziku, nárokům a jiných závazkům, k nimž mimo jiné patří porušování našich smluvních podmínek nebo zákonů nebo předpisů;
 • sdílení vašich osobních údajů s třetími stranami v souvislosti s potenciálním nebo skutečným prodejem naší společnosti či jakéhokoliv našeho majetku nebo jakéhokoliv majetku našeho přidruženého podniku, v takovém případě mohou být osobní údaje, které o našich uživatelích uchováváme, jedním z převáděných aktiv;

Společnost Axalta neprodává ani nepronajímá vaše osobní údaje třetím stranám.

Zveřejňování osobních údajů

Jsme součástí globální skupiny Axalta a čas od času bude nutné sdílet vaše osobní údaje s našimi přidruženými podniky pro účely popsané výše. Můžeme také pověřit poskytovatele služeb třetích stran (kteří budou pracovat podle našich pokynů), kteří nám pomohou při poskytování informací, výrobků nebo služeb, při provozování a řízení našeho podnikání nebo při správě a vylepšování našich produktů, služeb nebo webových stránek. Společnost Axalta může sdílet vaše osobní údaje s těmito pobočkami a třetími stranami vykonávajícími tyto služby, kvůli kterým společnost Axalta tyto třetí strany najala za účelem poskytování služeb jménem společnosti Axalta, přičemž podléhá příslušným smluvním omezením a bezpečnostním opatřením, nebo pokud se domníváme, že je rozumně nutné zabránit poškození nebo ztrátě, nebo pokud se domníváme, že na základě zveřejnění bude pokračováno v šetření podezřelých nebo skutečných nezákonných činností.

Pokud jsou vaše osobní údaje předávány mimo EU jiným pobočkám společnosti Axalta nebo poskytovatelům služeb třetích stran, podnikneme kroky k zajištění toho, aby vaše osobní údaje získaly stejnou úroveň ochrany, jako kdyby zůstaly v EU, včetně toho, že uzavřeme dohody na základě standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí, nebo se opřeme o certifikační systémy, jako je dohoda o ochraně soukromí mezi EU a USA (Privacy Shield). Pro převody osobních údajů mezi pobočkami společnosti Axalta jsme zavedli standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Seznam všech zemí, do kterých jsou vaše osobní údaje převáděny, a skutečnost, zda každá země profituje z rozhodnutí Evropské komise, která stanoví, že země poskytuje dostatečnou ochranu osobních údajů, je uveden zde Country List. Máte právo získat podrobné informace o mechanismu, podle něhož jsou vaše osobní údaje předávány mimo EU. Kontaktní údaje naleznete v dolní části této stránky.

Společnost Axalta si vyhrazuje právo sdílet veškeré informace, které poskytnete a které nejsou považovány za osobní údaje nebo nejsou z jiného hlediska předmětem smluvních omezení.

Děti

Webová stránka není určena pro děti mladší 16 let a společnost Axalta vědomě nevybírá, neukládá, nesdílí ani nepoužívá osobní údaje dětí mladších 16 let. Pokud jste mladší než 16 let, neposkytujte žádné osobní údaje, a to ani v případě, že by vás k tomu internetové stránky vyzývaly. Pokud jste mladší 16 let a poskytli jste osobní údaje, požádejte rodiče nebo opatrovníka, aby to oznámili společnosti Axalta a společnost Axalta všechny tyto osobní údaje odstraní.

[Marketing [SMS a e-maily]

[Pokud je to v souladu se zákonem a pokud je pro to vyžadován váš souhlas, můžeme s vámi komunikovat prostřednictvím [SMS a e-mailu], abychom vás informovali o našich produktech a službách. Chcete-li se odhlásit od přijímání marketingových sdělení, klikněte na odkaz [„odhlásit se“ uvedený v našich e-mailech nebo zašlete STOP číslo v naší SMS] nebo nás kontaktujte přímo a my vám přestaneme zasílat tuto komunikaci.]

Bezpečnost

Společnost Axalta si klade za cíl hlídat a chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, nesprávným používáním nebo zveřejněním, neoprávněnými úpravami nebo nezákonným ničením či náhodnou ztrátou a za tímto účelem využívá a provádí určité přiměřené procesy, systémy a technologie. Upozorňujeme však, že přenos přes internet není zcela bezpečný ani bezchybný a že tyto procesy, systémy a technologie používané a udržované společností Axalta podléhají možnosti úniku. Proto nemůžeme být zodpovědní za neoprávněný nebo neúmyslný přístup, který je mimo naši kontrolu.

Uchovávání vašich osobních údajů

Používáme obecné pravidlo uchovávání osobních údajů pouze tak dlouho, jak je to nutné pro splnění účelů, pro které byly shromážděny. Obecně uchováváme vaše osobní údaje po dobu odpovídající promlčecí lhůtě, například abychom udržovali přesný záznam o vašich jednáních s námi. Za určitých okolností však můžeme uchovávat osobní údaje na jiné časové období, například když je to vyžadováno v souladu s právními, daňovými a účetními nařízeními, nebo je-li to vyžadováno právním postupem, právním orgánem nebo jiným právním subjektem, který je oprávněn vznést tento požadavek, po tak dlouhou dobu, jak je požadováno.

Pokud jde o marketing, uchováváme vaše osobní údaje 12 měsíců od vaší poslední žádosti o službu nebo jiného kontaktu, který jste iniciovali.

Externí odkazy

Internetové stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran. Vzhledem k tomu, že společnost Axalta nekontroluje a nezodpovídá za dodržování zásad ochrany osobních údajů na těchto internetových stránkách, doporučujeme přezkoumat zásady ochrany osobních údajů těchto webů třetích stran. Toto oznámení se vztahuje pouze na osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich internetových stránek nebo v průběhu našich obchodních činností.

Vaše práva

Podnikneme kroky v souladu s platnými právními předpisy, abychom zajistili přesné, úplné a aktuální informace o vašich osobních údajích. Máte nárok na opravu jakýchkoli neadekvátních, neúplných nebo nesprávných osobních údajů (tj. opravu).

Máte také právo požadovat přístup k vašim osobním údajům a získat další informace o zpracování.

V případě, že budou vaše osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho stažením.

Dále máte za určitých okolností nárok podat námitku proti zpracování svých osobních údajů nebo nechat takové osobní údaje odstranit.

Od 25. května 2018 platí také tato práva:

·                     Přenositelnost dat – v případech, kdy vycházíme z vašeho souhlasu (jako právním základem pro zpracování) nebo ze skutečnosti, že zpracování je nezbytné k provedení smlouvy, ve které jste smluvní stranou, nebo k provedení kroků na základě vaší žádosti před uzavřením smlouvy, a osobní údaje jsou zpracovávány automaticky, máte právo obdržet všechny takové osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a také požadovat, abychom je předali jinému zpracovateli, pokud to je technicky možné.

·                     Právo na odstranění – za určitých okolností máte právo na odstranění svých osobních údajů, například v případě, že jste odvolali svůj souhlas, pokud máte námitky proti zpracování na základě oprávněných zájmů a my nemáme žádné nadřazené oprávněné důvody (viz níže) nebo pokud jsou osobní údaje zpracovávány protiprávně.

·                     Právo na omezené zpracovávání – máte právo omezit zpracování svých osobních údajů (tedy povolit pouze jejich ukládání) pokud:

o    zpochybňujete přesnost osobních údajů, dokud neprovedeme dostatečné kroky k opravě nebo ověření jejich přesnosti;

o    je zpracování nezákonné, ale nechcete, abychom odstranili osobní údaje;

o    vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy požadujete tyto osobní údaje ke vznesení, výkonu nebo obraně právních nároků; nebo

o    pokud máte námitky proti zpracování podložené oprávněnými zájmy (viz níže), až do ověření, zda máme přesvědčivé oprávněné důvody k dalšímu zpracování.

Jestliže vaše osobní údaje podléhají omezením, zpracujeme je pouze s vaším souhlasem nebo za účelem vznesení, výkon či obranu právních nároků.

·         Máte také právo podat stížnost dozorovému orgánu v místě vašeho obvyklého pobytu, místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení práv, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s platnými právními předpisy. Seznam dozorových orgánů na ochranu osobních údajů je k dispozici zde http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

 

·         Právo vznést námitky proti zpracování (včetně profilování) založené na důvodech oprávněného zájmu – pokud vycházíme z oprávněných zájmů na zpracování osobních údajů, máte právo vznést námitky proti takovému zpracování. Pokud vznesete námitky, budeme nuceni zastavit takové zpracování, pokud nemůžeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převyšují vaše zájmy, práva a svobody, nebo jsme nuceni zpracovávat osobní údaje pro vznesení, výkon nebo obranu právních nároků. V případech, kdy vycházíme z oprávněného zájmu jako základu pro zpracovávání, věříme, že dokážeme prokázat tyto přesvědčivé legitimní důvody, avšak jednotlivé případy budeme posuzovat individuálně.

·         Právo vznést námitky proti přímému marketingu (včetně profilování) – máte právo vznést námitky proti našemu používání vašich osobních údajů (včetně profilování) pro účely přímého marketingu, například když používáme vaše osobní údaje k pozvání na naše propagační akce.

 

Kontaktujte nás, jak je uvedeno v kontaktních informacích v dolní části stránky, pokud si přejete uplatnit jakákoliv svá práva nebo máte-li jakékoliv dotazy nebo stížnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů.

Změny tohoto oznámení

Veškeré změny nebo aktualizace, které můžeme učinit v tomto oznámení, budou předem zveřejněny na této stránce. Pokud máme v evidenci vaše kontaktní údaje, předem vám oznámíme všechny změny tohoto oznámení, které jsou podstatné nebo se vás mohou týkat. Co se týče jiných změn, často kontrolujte tyto stránky, zda se neobjeví aktualizace nebo změny tohoto oznámení.

Kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení nebo si přejete uplatnit některá ze svých práv, kontaktujte nás. Naše všeobecné kontaktní údaje najdete v dolní části stránky.

Navíc máme pracovníka na ochranu údajů, kterého můžete kontaktovat na adrese: info-at@axalta.com

 

Axalta Coating Systems
Global Information Privacy Policy


This policy defines the commitment of Axalta to protect the privacy of personal information that is collected or used by Axalta in the course of conducting Axalta business. The scope of this Policy includes the collection and use of employee, customer, supplier and other third party personal information. On a global basis, Axalta will, and will cause its affiliates to, establish and maintain business procedures that are consistent with this policy.

We respect the privacy rights of individuals.

Axalta takes privacy seriously and is committed to complying with all legal requirements regarding the privacy of personal information. Axalta will, from time to time, review its personal information collection, use, and disclosure practices in order to assure compliance with laws and regulations.

We give notice of Personal Information collection.

Axalta will give notice when personal information is collected consistently with applicable law.  All notices will explain the need for the information and describe how the information will be used.

We get explicit consent for sensitive information/opt-in

To the extent required by applicable law; Axalta will maintain procedures to assure that sensitive information is collected with explicit consent.

We process and distribute information consistent with notice.

Axalta will collect and use personal information consistent with the notices that have been provided. However, Axalta may decide to remove identifiable features from collected personal information and the resulting information may then be used for statistical, historic, scientific or other purposes, consistent with applicable law.

We provide information security.

Axalta will use commercially reasonable efforts to maintain the security of personal information, and protect the integrity of such information.

We provide individuals a way to access and correct their information.

Axalta will maintain commercially reasonable procedures consistent with applicable law for individuals to gain access to their collected personal information and, when appropriate, correct any information that is inaccurate or incomplete, or have their personal information deleted.

We require others who process Axalta data to comply with applicable law.

Axalta will require others who acquire or provide personal information from or to Axalta, including those engaged to provide support services, to appropriately protect personal information.

We provide a way to process complaints.

Axalta will publish the procedures for responding to complaints regarding potential deviations from its established procedures for protecting personal information.

We will disclose Personal Information when required by Law or court order.

Axalta will as permitted or required by law or court order, collect, use, transfer and/or disclose personal information pursuant to procedures that do not require giving notice (for example, in connection with law enforcement investigations).

We will align our Human Resource processes with the Axalta policy.

Axalta will align its Human Resources processes, policies, practices, and guidelines to comply with this Policy.

We retain the flexibility to change this policy.

Axalta reserves the right to modify and update this policy or its related business practices at any time. 

If you are concerned about our use of your Personal Information, please contact us at the Axalta, with the subject line, "Axalta Privacy."

Rev. November 17, 2014