Pressekontakt


Axalta Coating Systems GmbH
Uferstrasse 90
4057 Basel
Schweiz

DA Public Relations Ltd
Karolina Davison

Axalta udgiver rapport om bæredygtighed

Virksomheden fortsætter med at reducere sit miljømæssige fodaftryk og annoncerer nye mål for bæredygtighed


Philadelphia, Pennsylvania, USA (5. juli 2018) - Axalta (NYSE: AXTA), en førende global leverandør af våd- og pulverlakker, udgav i dag sin Bæredygtighedsrapport 2016-2017, der fremhæver virksomhedens fremskridt inden for bæredygtig forretningspraksis, herunder teknologi og drift. Axaltas bæredygtighedsrapport er udarbejdet jfr. rapporteringsstandarderne mht. bæredygtighed fra ’Global Reporting Initiative’ (GRI), som er de mest brugte globale standarder mht. offentlig bæredygtighedsrapportering.

"Axaltas engagement inden for bæredygtighed samt virksomhedernes ansvar er afgørende for vores kultur og sikrer, at vi driver vores forretning på en samfundsmæssig forsvarlig måde, gennem hele vores værdikæde, lige fra de materialer, vi køber og behandler, til måden vores produkter anvendes på og ved at støtte de samfund, som vi bor og arbejder i," siger Axaltas Chairman and Chief Executive Officer Charlie Shaver. "Mens vi udviklede os, på vores bæredygtighedsrejse, forstod vi effekten af at sætte mål om at drive vores præstationer endnu længere. De mål, vi har skitseret for os selv, udnytter og integrerer vores nye bæredygtighedsinitiativer fuldt ud gennem hele virksomheden, samtidig med at vi anerkender mulighederne for forbedring. "

I den toårige periode, som rapporten dækker, har Axalta opnået en bevidst tilgang til bæredygtig forretningspraksis og adresseret bæredygtighedsmål og -styring ved at danne et nyt Miljø-, Sundheds-, Sikkerheds- og Bæredygtighedsudvalg i bestyrelsen i 2017, mens vi fortsætter Axaltas Bæredygtighedsråd, der varetager virksomhedens bæredygtighedsstrategi, -mål, -programmer og offentlig rapportering. Efter en vurdering af bæredygtighedens væsentlighed, udviklede Bæredygtighedsrådet mål, der skal guide Axaltas forretnings- og bæredygtighedspræstationer i de kommende år.I 2016 og 2017 introducerede Axalta flere nye programmer mhp. at forbedre de sociale initiativer, der påvirker vores medarbejdere, leverandører og samfund og fortsatte med at reducere virksomhedens miljømæssige fodaftryk. På trods af virksomhedens betydelige vækst via de seneste år opkøb, har Axaltas energiforbrug, affaldsproduktion og emissioner fra driften været konstant eller endda faldende. Axalta har modtaget mere end et dusin priser fra kunder, brancheorganisationer og andre, som anerkender vores bæredygtighedsrelaterede resultater og produkter, der giver vores kunder fordele inden for bæredygtighed.  

Teknologi, forskning og udvikling er kernen i Axaltas mission, baseret på virksomhedens mere end 150 års erfaring med at udvikle holdbare produkter, der beskytter, øger produktivitet og tilbyder flotte farver på tværs af en lang række produkter og tjenester. Axaltas innovative lakker forbedrer kundernes effektivitet og resultater, både ved påføringen af lakkerne samt ved at beskytte de lakerede materialer, så de holder længere og reducerer efterspørgslen på naturens ressourcer. 

Rapporten fremhæver Axaltas produkter, der bidrager til kundernes bæredygtighedsmål, som fx lakker, der giver lettere biler, som bruger mindre brændstof og udsender mindre kuldioxid eller produkter, som forhindrer korrosion og bevarer naturens ressourcer og andre produkter, der understøtter elbilers forbedrede ydeevne.

Axalta rapporterer om investeringer i udvidelsen af sine R&D-kapaciteter, herunder et globalt innovationscenter i ’Navy Yard’ i Philadelphia, tre regionale teknologicentre og separate landelaboratorier over hele kloden. Disse anlæg hjælper med at udvikle innovative lakker, der modsvarer branchens voksende efterspørgsel på lakker, der matcher de nyeste teknologier. Axaltas Voltron™ trådemaljer bruges i højtydende motorer, som dem, der anvendes i elektriske sportsvogne, og muliggør brugen af stærkere eller mindre og lettere motorer, der bruges i mindre personbiler. Axaltas Hyperdur™ 3000S, der opfylder kravene til køretøjets lette vægt, er skabt med henblik på at udlede færre flygtige, organiske forbindelser end alternative produkter, og kunderne fortæller om muligheden for at reducere mængden af grunder med op til 20 procent, mens de sparer ressourcer og fastholder den ønskede tykkelse.

Se Axaltas Bæredygtighedsrapport 2016-2017 og meget mere om Axaltas bæredygtighedsinitiativer på www.axaltacs.com/sustainability.

Om Axalta 

Axalta er en førende global virksomhed, der udelukkende fokuserer på lakker og at give kunder innovative, farverige, smukke og bæredygtige løsninger. Lige fra mindre OEM-køretøjer, erhvervskøretøjer og reparationslakeringer til elektriske motorer, bygninger og rørledninger, er vores lakker designet til at forhindre korrosion, øge produktiviteten, og at få de materialer, vi dækker, til at holde længere. Takket være mere end 150 års erfaring inden for lakindustrien, fortsætter de 13.300 mennesker i Axalta med at finde nye måder at servicere vores mere end 100.000 kunder i 130 lande bedre og bedre på hver eneste dag med de fineste lakker, påføringsystemer og teknologier. Få mere at vide på axalta.dk og følg os @Axalta på Twitter og på LinkedIn.